Press

Pressmeddelande | 2015-04-02

Bolånetagarna är beredda på ytterligare räntesänkningar

En stor majoritet bland bolåntagarna valde den kortaste räntebindningstiden för sina nytecknade bolån under mars. Agerandet tyder på att bolåntagarna räknar med fortsatt låga räntor och är beredda på ytterligare räntenedgång. Det visar SBAB:s månadsstatistik över nyutlåningen till privatpersoner.

Tremånadersränta fortsätter att vara den överlägset populäraste räntebindningstiden för bolån. Under mars valde 81 procent av bolåntagarna tremånadersränta för sina nytecknade bolån hos SBAB. Detta är 1 procentenhet lägre än under februari. Andelen som valde räntebindningstider på ett till fyra år ökade från 14 till 16 procent mellan februari och mars samtidigt som andelen som valde räntebindningstider på fem år och längre minskade från 4 till 3 procent.

Utfallen för november-januari påverkades av ett kampanjerbjudande på femårig räntebindningstid, där listräntan från mitten av november till mitten av december tillfälligt sänktes med 0,65 procentenheter. Utfallet för februari och mars påverkas dock inte av sådana faktorer.

Listräntorna sjönk med 0,1-0,2 procentenhet under mars. Den rörliga tremånadersräntan var 1,79 procent i slutet av månaden, samma nivå som ett- och tvåårsräntan. Femårsräntan var 2,29 procent. Den räntebindning som ökade mest i popularitet var den tvååriga som ökade sin andel från 4 till 6 procent, samtidigt sjönk den ettåriga från 7 till 5 procent. Trots att den ett- och tvååriga räntan ligger på samma nivå som den rörliga tremånadersräntan så har inte dessa räntebindningstider sammantaget ökat sin andel märkbart de senaste månaderna.

- Bolåntagarnas agerade visar att de litar på att räntorna kommer att vara låga under lång tid framöver. Oviljan att välja ett- och tvåårig räntebindning visar att de till och med räknar med att den korta boräntan kan sänkas ytterligare, säger Tor Borg, Chefsekonom SBAB.

Inte bara nya bolåntagare som vill ha rörlig ränta

Efterfrågan på korta räntebindningstider slår igenom även bland de befintliga bolåntagare som förnyar sina ränteavtal. Under perioden januari till mars valde 91 procent av de befintliga bolåntagare vars ränteavtal ändrades, att ha lånet till tremånadersränta. Det kan jämföras med att genomsnittet för de senaste tio åren ligger på 80 procent.

- Återigen ser vi att bolåntagarna ökar sin ränterisk och att räntornas effekt på hushållens ekonomi ökar. Att ränteförändringar slår igenom mycket snabbare än tidigare i hushållens plånböcker är förmodligen något som Riksbanken behöver ta noga hänsyn till vid framtida räntebeslut, säger Tor Borg.

Bolåneavtal med den kortaste räntebindningstiden, tremånadersränta, förnyas (villkorsändras) i normala fall en gång om året medan avtal med andra räntebindningstider förnyas när den avtalade bindningstiden löper ut. Det innebär att andelen som väljer långa räntebindningstider bland befintliga låntagare kommer att vara lägre än bland nya låntagare, eftersom dessa avtal inte förnyas så ofta som de avtal som har kort ränta.

För mer information, vänligen kontakta:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB,
telefon: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB,
telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se