Press

Pressmeddelande | 2015-03-30

SBAB sänker 3-månadersräntan till 1,79 procent

SBAB sänker räntan för bolån på samtliga bindningstider med upp till 0,20 procentenheter. Bolåneräntan för löptiderna 3 månader, 1 år och 2 år sänks till 1,79 procent. Ändringen gäller från och med i morgon, den 31 mars 2015.

Upplåningskostnaden på marknaden är för närvarande ungefär densamma för de kortare löptiderna för att därefter stiga. SBAB anser därför att bolåneräntorna skall vara stigande för längre löptider. Den ökade regulatoriska risken avseende framtida förväntade höjda kapitalkrav för bolån bör medföra att framförallt räntan för bolån med längre bindningstider påverkas.

I tabellen nedan framgår SBAB:s aktuella utlåningsräntor för bostadslån till bostadsrätter, villor och fritidshus. Ränteändringen gäller även bostadslån förmedlade via SBAB:s samarbetspartners ICA Banken och Ikano Bank.

- Vi har Sveriges nöjdaste bolånekunder enligt SKI. Det vill vi alltid ha. Våra befintliga bolånekunder måste få ta del av det gynnsamma ränteläget. Eftersom de flesta av våra bolånekunder har tre månaders bindningstid är det därför viktigt att sänka 3-månadersräntan, säger Klas Danielsson, VD på SBAB.

För mer information, vänligen kontakta:

Klas Danielsson, VD SBAB
Telefon: 08-614 43 01, e-post: klas.danielsson@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB
Telefon: 0706-68 38 24, e-post: karin.hellgren@sbab.se