Press

Pressmeddelande | 2015-01-26

Sannolikheten för boprisfall
under 20 procent

Mäklarna på storstädernas bostadsmarknader bedömer, i genomsnitt, att sannolikheten för prisfall under 2015 ligger strax under 20 procent. Villamarknaden bedöms vara lite säkrare än bostadsrättsmarknaden. Färre än en av tio mäklare tror att sannolikheten för prisfall är högre än 50 procent och var tredje eller fjärde tror inte alls på något prisfall. Det visar en undersökning som gjorts i samband med SBAB:s mäklarbarometer.

Priserna på bostadsmarknaderna når nya höjder varje dag. Vissa bedömare menar att priserna nått ohållbara nivåer och kommer att falla mycket snart medan andra menar att de mycket väl kan fortsätta öka under flera år framöver. En grupp som borde vara särskilt väl lämpad att bedöma risken för prisfall är fastighetsmäklarna. Därför har SBAB frågat mäklare i storstäderna hur sannolikt de tror det är att priserna på bostadsrätts- och villamarknaderna faller under 2015. Frågan ställdes till mäklare i Stockholms-, Göteborgs- och Malmöregionen under perioden 7 till 19 januari, som en del av frågorna som ligger till grund för SBAB:s mäklarbarometer som publiceras den 28 januari.

På bostadsrättsmarknaden uppger mäklarna att det i genomsnitt är 19 procents sannolikhet för ett prisfall under 2015. I Göteborg är sannolikheten lite högre, 21 procent, och i Malmö lite lägre, 18 procent. I Stockholm är den 19 procent. På villamarknaden bedöms sannolikheten för prisfall som lite lägre, i genomsnitt 16 procent. Här ligger Göteborg lägst med en genomsnittlig sannolikhet på 11 procent medan den är 17 procent i Malmö och 19 procent i Stockholm.

- Att sannolikheten för prisfall i genomsnitt bedöms vara strax under 20 procent förvånar mig inte, även om jag personligen nog skulle sätta den något högre. Det som däremot förvånar mig är att nästan var tredje mäklare helt förkastar möjligheten att priserna skulle falla. Det tyder på att ganska många har lite orimliga prisförväntningar, säger Tor Borg, Chefsekonom SBAB.

Sannolikhet för prisfall under 2015 (svarsfördelning i procent)

Fakta om SBAB:s Mäklarbarometer

SBAB:s Mäklarbarometer är en kvartalsvis enkät till 221 fastighetsmäklare i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö som genomförts sedan 2005. Den görs av CMA Research på uppdrag av SBAB. Den senaste enkäten gjordes från 7 till 19 januari. De fullständiga resultaten publiceras den 28 januari. 

För mer information, vänligen kontakta:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB,
telefon: 0761-18 09 02,
tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB,
telefon: 0706-68 38 24,
karin.hellgren@sbab.se