Press

Pressmeddelande | 2015-01-13

Bostadsrättsföreningarna ökar andelen bundna lån

Bostadsrättsföreningarna har under det fjärde kvartalet ökat andelen lån med långa räntebindningstider, från fem år och uppåt. Efterfrågan på korta räntebindningstider, under 12 månader, verkar vara avtagande. Det visar SBABs kvartalsstatistik över utlåningen till bostadsrättsföreningar.

I slutet av december hade knappt 23 procent av bostadsrättsföreningarnas lån korta räntebindningstider, dvs. bindningstider under tolv månader. Det var något lägre än i september. Andelen lån som löpte med medellånga räntebindningstider, ett till fyra år, var 43 procent, drygt 1 procentenhet lägre än i september. Andelen lån som löpte med lång räntebindningstid, fem år eller mer, steg med knappt 2 procentenheter till 35 procent.

Trenden med en minskande andel medellånga räntebindningstider har hållit i sig sedan början av 2013. Tidigare har det främst varit de korta räntebindningstiderna som ökat sin andel, men detta kvartal visar även de en liten tendens till att minska.

– Riksbankens räntesänkning i oktober och signalerna om ytterligare stimulanser har inte lockat fler föreningar till korta räntebindningstider. Snarare är det så att nedgången i de långa räntorna har stimulerat till att välja riktigt långa räntebindningstider och på så sätt säkra upp en långsiktigt låg räntekostnad., säger Tor Borg chefsekonom på SBAB Bank.

De mest populära bindningstiderna bland bostadsrättsföreningarna är den femåriga med 22 procent följt av tremånaders och den treåriga med en andel på 21 respektive 17 procent. Den bindningstid som ökade mest mellan september och december var den femåriga som ökade med drygt en procentenhet.

Tydlig uppgång i intresset för långa räntebindningstider

Intresset för lån med korta bindningstider verkar ha brutits ordentligt om man tittar på hur de nytecknade föreningslånen fördelas. Sedan början av 2014 har andelen korta räntebindningstider i nyteckningen minskat från nästan 80 till drygt 30 procent samtidigt som andelen nytecknade lån med långa räntebindningstider ökat från 5 till 45 procent. Andelen nytecknade lån med räntebindningstid mellan ett och fyra år var drygt 20 procent under det fjärde kvartalet.

– Låga och sjunkande räntor och en ökad osäkerhet kring det ekonomiska och politiska läget har som väntat medfört att fler föreningar är intresserade av långa räntebindningstider, säger Tor Borg.

För mer information, vänligen kontakta:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB
Telefon: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren, Presschef SBAB
Telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se