Press

Pressmeddelande | 2014-12-22

Lägre boränta och högre bostadspriser väntas 2015

Trots att Riksbanken redan sänkt reporäntan till noll väntar sig närmare var fjärde person att den rörliga boräntan blir ännu lägre under 2015. Bostadspriserna väntas fortsätta stiga trots nya amorteringskrav, och även på börsen väntas en liten uppgång nästa år. Det visar en undersökning av SBAB.

Under 2014 sänkte Riksbanken stegvis reporäntan från 1 procent till noll för att försöka få fart på den obefintliga inflationen. Trots att reporäntan nu redan är sänkt till noll väntar sig närmare var fjärde person att boräntorna blir ännu lägre år 2015.

– Det är faktiskt inte omöjligt att boräntorna sjunker något. Vid det senaste räntebeskedet flaggade Riksbanken för att det kan bli aktuellt med ytterligare åtgärder för att få fart på inflationen och det kan även påverka boräntorna, säger Maria Landeborn, privatekonom på SBAB.

Totalt tror 40 procent att den rörliga boräntan kommer att ligga stilla, 36 procent att den kommer att stiga och 23 procent att den kommer att sjunka. Framför allt är det de unga mellan 18 och 29 år som tror på ännu lägre boränta och därmed ett ännu billigare boende. Invånare i Stockholms län är de som framför allt förväntar sig det motsatta, det vill säga att räntan stiger.


Bopriserna

En lägre boränta innebär ett billigare boende. Under 2014 blev varje lånad miljon cirka 10 000 kronor billigare per år vilket sannolikt bidrog till att bostadspriserna ökade så kraftigt. Även året som kommer väntar sig svenska folket högre bostadspriser. 61 procent väntar sig stigande priser, 20 procent att de förblir oförändrade och 19 procent att de faller. I genomsnitt väntas uppgången bli 1,6 procent i riket. Störst uppgång väntas i Stockholm, 2,2 procent.

När undersökningen genomfördes var Finansinspektionens nya amorteringskrav redan kända vilket betyder att priserna väntas stiga trots de nya kraven.

– Att bopriserna väntas fortsätta uppåt kan dels hänga samman med att räntan väntas vara extremt låg i ett par år till, och dels att många tror att räntan blir ännu lägre under året som kommer, säger Maria Landeborn.

Även börsen väntas stiga

När 2014 är slut har vi tre år av börsuppgång bakom oss, men de flesta väntar sig att börsen stiger även nästa år. I genomsnitt väntas uppgången bli liten, 0,5 procent. De flesta tror att uppgången hamnar i spannet 1-4 procent. 2 procent väntar sig ett kraftigt börsfall på mer än 15 procent. Ingen väntar sig en så kraftig uppgång.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts under perioden 11-17 december 2014. Undersökningen har genomförts via en webbenkät av CINT/SnabbaSvar.se på uppdrag av SBAB. 1045 personer i åldrarna 18-80 år har svarat på enkäten. De som svarat utgör ett representativt urval ur befolkningen i avseende på kön, ålder och geografi. Hela rapporten finns att ladda ner på www.sbab.se/press.

För mer information, kontakta gärna:

Maria Landeborn, Privatekonom SBAB,
Tel. 0766-447 881, maria.landeborn@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB,
Tel. 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se