Press

Pressmeddelande | 2014-12-02

Lägre femårsränta lockade bolånetagarna under november

Fortfarande väljer drygt sju av tio bolåntagare den kortaste räntebindningstiden. Den starkaste trenden under november har dock varit att andelen som valt femårig räntebindning ökat kraftigt på bekostnad av övriga bindningstider. Bakom detta ligger ett kampanjerbjudande som gäller just den femåriga bindningstiden. Det visar SBAB:s månadsstatistik över nyutlåningen till privatpersoner.

Under november valde 73 procent av bolåntagarna tremånadersränta för sitt nytecknade bolån. Detta är 2 procentenheter högre än under oktober men något lägre än genomsnittet för de senaste tolv månaderna. Andelen som valt räntebindningstider på ett till fyra år minskade från 27 procent under oktober till 15 procent under november samtidigt som andelen som valde längre räntebindningstider ökade från 2 till 12 procent. I princip samtliga som valde längre räntebindningstider valde den femåriga. Man får gå tillbaka till 2007 för att hitta lika höga andelar långa räntebindningstider.

Riksbankens beslut om nollränta, i slutet av oktober, slog igenom i såväl korta som långa boräntor. Dock något mer på tremånadersräntan, som sänktes från 2,35 till 2,15 procent, än på de långa räntorna, som sänktes 0,10–0,15 procentenheter. Detta kan ha bidragit till ökad efterfrågan på korta bindningstider. I mitten av månaden sänkte dock SBAB listräntan för den femåriga bindningstiden kraftigt, från 2,75 till 2,10 procent, vilket fick ett ordentligt genomslag i ökad efterfrågan på just denna bindningstid.

- Trots rekordlåga räntor och små ränteskillnader mellan olika bindningstider är det fortfarande många som väljer rörliga boräntor. Det finns en begynnande trend mot mer bundet, som sannolikt fått en skjuts av kampanjräntan. Möjligen är det så att denna trend kan komma att bli starkare framöver om räntorna börjar visa mer tydliga tecken på att bottna, säger Tor Borg, Chefsekonom SBAB.

Även befintliga låntagare lockas av låg femårsränta Bland de befintliga låntagarna som förnyar sina avtal har andelen som väljer kortaste räntebindningstiden minskat från 91 procent under sommarmånaderna till 83 procent under hösten. Andelen som väljer långa räntebindningstider (5-10 år) har ökat från 1 procent under sommaren till 7 procent under hösten. Kampanjräntan har påverkat efterfrågan på femårig räntebindningstid markant och effekten bör visa sig ännu starkare i framtida siffror.

- Även bland de befintliga låntagarna går det att se en riktning mot ökad efterfrågan på lite längre räntebindningstider. Det är dock svårt att avgöra hur mycket som är tillfälligt och hur mycket som är bestående, säger Tor Borg.

Bolåneavtal med kortaste räntebindningstiden förnyas (villkorsändras) i normala fall en gång om året medan avtal med andra räntebindningstider förnyas när den avtalade bindningstiden löper ut. Det innebär att andelen som väljer långa räntebindningstider bland befintliga låntagare kommer att vara lägre än bland nya låntagare, eftersom dessa avtal inte förnyas så ofta som de avtal som har kort ränta.

För mer information, vänligen kontakta:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB,
telefon: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren, Presschef SBAB,
telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se