Press

Pressmeddelande | 2014-11-04

Få låntagare binder boräntan,
men andelen ökar

Andelen bolåntagare som valde den kortaste räntebindningstiden ligger kvar på 71 procent i oktober. Av de som binder sina räntor på längre tid väljer 27 procent de medellånga bindningstiderna på 1-4 år medan endast 2 procent väljer 5 år eller längre. Det visar SBAB:s månadsstatistik över nyutlåningen till privatpersoner.


Under oktober, precis som i september, valde 71 procent av bolåntagarna tremånadersränta för sitt nytecknade bolån. Det är lägre än under sommaren då andelen låg väl över 75 procent. Andelen som valt räntebindningstider på ett till fyra år var under oktober 27 procent samtidigt som 2 procent band bolånet på fem år eller längre. Andelen som väljer medellånga räntebindningstider har därmed legat omkring fem procent högre under hösten än under sommaren.

De senaste månadernas räntenedgång, som ytterligare förstärkts av Riksbankens beslut om nollränta i slutet av oktober, har fått större genomslag på de bundna boräntorna än på den rörliga tremånadersräntan. Det är förmodligen en orsak till att de bundna alternativen uppfattas som lite mer attraktiva nu än under sommaren. Ställt i relation till hur låga dessa bundna räntor är måste andelen som väljer kortaste möjliga bindningstid ändå ses som anmärkningsvärt hög. 

- Andelen som väljer att binda bolåneräntan ligger kvar på en lite högre nivå i oktober, jämfört med sommarmånaderna. Frågan är dock om de rekordlåga bundna räntorna inte kan få ännu större genomslag i marknaden framöver nu när Riksbanken gjort sin sista räntesänkning, säger Tor Borg, Chefsekonom SBAB.


Oförändrad genomsnittlig räntebindningstid

Den genomsnittliga bindningstiden, som är ett mått på hur stor ränterisk bolåntagarna utsätter sig för, ligger kvar på drygt 10 månader. Bortsett från den djupa dalen 2009/2010 är detta en mycket låg notering vilket alltså betyder att hushållen tar en relativt stor risk. Samtidigt ligger de bundna räntorna på lägsta nivåerna någonsin. 

- Dagens rekordlåga boräntor räcker inte uppenbarligen inte för att låntagarna ska välja att ta det säkra före osäkra och binda. I dagens situation innebär den höga räntekänsligheten att sannolikheten ökar för att lånebindningskrav från myndigheterna blir aktuellt, säger Tor Borg.

För mer information, vänligen kontakta:

Karin Hellgren, presschef SBAB
0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se

Tor Borg, Chefsekonom SBAB,
0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se