Press

Pressmeddelande | 2014-10-07

Bostadsrättsföreningarna blandar räntebindningstider

Bostadsrättsföreningarna har under det tredje kvartalet både ökat andelen lån med långa och andelen lån med korta räntebindningstider. Däremot har de minskat andelen lån med medellånga – ett till fyra år – räntebindningstider. Det visar SBAB:s kvartalsstatistik över utlåningen till bostadsrättsföreningar.

I slutet av september hade 27 procent av bostadsrättsföreningarnas lån korta räntebindningstider, dvs. bindningstider under tolv månader. Det var en uppgång med 1,5 procentenhet sedan slutet av juni. Andelen lån som löpte med medellånga räntebindningstider, ett till fyra år, var 42 procent, knappt 3 procentenheter lägre än i juni. Andelen lån som löpte med lång räntebindningstid, fem år eller mer, steg med 1,5 procentenheter till 31 procent.

Trenden med en minskande andel medellånga räntebindningstider har hållit i sig även under årets tredje kvartal. Tidigare har det främst varit de korta räntebindningstiderna som ökat sin andel, men detta kvartal ökar även andelen långa räntebindningstider.

- Bostadsrättsföreningarna har fortsatt öka andelen korta räntebindningstider, troligtvis påverkade av Riksbankens kraftiga räntesänkning i juli. Den ökade andelen långa räntebindningstider tyder dock på att en viss försiktighet börjar smyga sig in, säger Tor Borg, chefsekonom på SBAB Bank.

De mest populära bindningstiderna bland bostadsrättsföreningarna är tremånaders med 24 procent följt av den femåriga och den treåriga med en andel på 20 respektive 18 procent. Den bindningstid som ökade mest mellan juni och september var tremånaders som ökade med drygt en procentenhet.

Minskat intresse för korta räntebindningstider framöver

Den snabba ökningen av andelen lån med korta bindningstider kan vara på väg att brytas om man tittar på hur de nytecknade föreningslånen fördelas. Sedan början av 2013 har andelen korta räntebindningstider i nyteckningen ökat snabbt. Under de senaste fyra kvartalen har i genomsnitt 63 procent valt korta räntebindningstider (under tolv månader), vilket är en liten nedgång sedan föregående kvartal. Andelen medellånga (ett till fyra år) har ökat till 31 procent. Andelen som väljer långa (fem år och mer) bindningstider har fortsatt minska till 6 procent.

- De låga räntenivåerna och en ökad osäkerhet kring det ekonomiska och politiska läget i både omvärlden och Sverige bör medföra att fler föreningar kommer att intressera sig för att förlänga räntebindningstiderna, säger Tor Borg.

För mer information, vänligen kontakta:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB
Telefon: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren, Presschef SBAB
Telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se