Press

Pressmeddelande | 2014-09-26

Varannan hyresgäst oroas av framtida boendekostnad

Drygt varannan hyresgäst känner oro för att inte ha råd att bo kvar i sin hyresrätt, bland de som äger sin bostad känner endast en av fem samma oro, visar en undersökning från SBAB. En förklaring kan vara att värdetillväxten för bostäderna skapat en marginal som fungerar som en trygghetsalstrande buffert för bostadsägare.

Detta visar SBAB:s undersökning ”Bostaden & investeringen” del 2 som baseras på statistik från SCB, Mäklarstatistik och en undersökning SBAB låtit Snabba svar genomföra 4-10 september 2014. I undersökningen har 1 048 personer i åldern 20-80 år svarat. Rapporten finns tillgänglig på sbab.se den 26 september.

Trots att många är bekymrade över höga bostadspriser och stigande skuldsättning bland bostadsköparna så är hyresgäster i genomsnitt betydligt mer oroade över sin boendekostnad än bostadsägare. Hela 53 procent känner nämnvärd oro bland hyresgästerna mot endast 21 procent bland de som äger sin bostad.

- Hyresrätten lyfts ofta fram som ett alternativ för de som vill bo bekymmersfritt. Verkligheten verkar dock se annorlunda ut då en betydligt större andel av hyresgästerna oroar sig inför framtida boendekostnader – trots att de inte tar den ränterisk som bostadsägare med lån tvingas till. Avståndet är också rimligen alldeles för stort för att enkom förklaras av skillnader i disponibel inkomst mellan hyresgäster och bostadsägare, säger Karin Hellgren Presschef SBAB.

För mer information, kontakta gärna:

Karin Hellgren, Presschef SBAB,
telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se

Andreas Leifsson, analytiker SBAB,
telefon: 070-788 99 45, andreas.leifsson@sbab.se