Press

Pressmeddelande | 2014-09-16

Bostaden 1,5 miljoner kronor dyrare idag än 1996 - ökningen förväntas fortsätta

Småhuspriserna i Sverige har ökat med 185 procent sedan 1996 och genomsnittshuset som kostade 840 000 kronor kostar idag 2,4 miljoner kronor. Samtidigt har den genomsnittliga bostadsrätten ökat från 325 000 kronor till 1,8 miljoner kronor. Värdetillväxten per bostad i båda fallen är cirka 1,5 miljoner vilket motsvarar drygt 80 000 kr per år. Hushållen ser inte heller något prisfall framöver, endast var tjugonde tror att priserna faller med minst fem procent till år 2019, visar SBAB:s senaste undersökning.

Detta visar SBAB:s undersökning ”Bostaden & Investeringen” som baseras på statistik från SCB, Mäklarstatistik och en undersökning SBAB låtit Snabba svar genomföra, 4-10 september 2014. I undersökningen har 1 048 personer i åldern 20-80 år svarat. Rapporten finns tillgänglig på sbab.se den 18 september.

Bostaden har varit en fantastisk investering under de senaste två decennierna vilket gjort majoriteten av hushållen till vinnare – samtidigt som boende i hyresrätt fått se utvecklingen från läktarplats. Bostadspriserna väntas också fortsätta öka enligt allmänheten.

- Allmänheten verkar inte se något överhängande hot mot prisspiralen på bostadsmarknaden. Frågan som uppkommer är självfallet om hushållen har räknat med de amorteringskrav och andra eventuella regler som diskuteras livligt i dagsläget, säger Karin Hellgren, Presschef SBAB.

Klart störst prisökning väntas i Stockholms län

Både bostadsrätterna och småhusen är klart dyrast i stockholmsregionen. Småhusen kostar i genomsnitt 4,3 miljoner vilket är 112 procent över genomsnittet i resten av landet och en bostadsrätt på 65 kvm kostar 2,8 miljoner kronor vilket är 109 procent mer än genomsnittet i övriga Sverige. Hushållen förväntar sig också att detta avstånd skall fortsätta att öka. När vi ställde frågan om hur de tror priserna förändras på deras ort trodde fler stockholmare på ökade bopriser än övriga i landet. I norra Mellansverige är det nästan balans mellan andelen som tror på ökningar och andelen som tror på i princip oförändrade eller minskade bostadspriser.

- Stockholmarna betalar idag drygt dubbelt så mycket för sina bostäder som befolkningen i övriga landet, samtidigt tror de boende i huvudstadsregionen att skillnaden kommer att växa ytterligare. Det är en bild av hur kärvt det är att ta sig in på bostadsmarknaden i regionen med landets största och mest dynamiska arbetsmarknad, säger Karin Hellgren.

För mer information, kontakta gärna:

Karin Hellgren, Presschef SBAB,
telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se

Andreas Leifsson, analytiker SBAB,
telefon: 070-788 99 45, andreas.leifsson@sbab.se