Press

Pressmeddelande | 2014-09-03

Fler bolånetagare binder sina räntor

Andelen bolåntagare som valde den kortaste räntebindningstiden föll tillbaka under augusti till 76 procent, mot 78 procent i juli. Minskningen sker efter en period på fyra månader då andelen som valt tremånadersränta ökat till historiskt höga nivåer. Det visar SBAB:s månadsstatistik över nyutlåningen till privatpersoner.

Under augusti valde 76 procent av bolåntagarna tremånadersränta för sitt nytecknade bolån, vilket är två procentenheter färre än under juli. Trenden med ökande andel verkar därmed ha brutits. Fler bolånekunder har istället valt de halvlånga bindningstiderna på ett till fyra års räntebindningstid, som ökat sin andel till 22 procent, och de riktigt långa bindningarna på fem till tio år, som valdes av 2 procent.

Den allmänna räntenedgången under sommaren har fått störst genomslag på de bundna boräntorna som fallit mer än tremånadersräntan. Det är förmodligen förklaringen till att de längre bundna alternativen uppfattas som mer attraktiva nu än tidigare. Boräntan med fem års bindningstid har under augusti varit lägre än någonsin tidigare, vilket kan förklara det ökade intresset. Fortfarande är det dock en försvinnande liten andel som väljer riktigt långa räntebindningstider.

- De bundna räntorna har sjunkit mest under augusti och lockar därför lite fler. Situationen är dock annorlunda i dag än för några år sedan. Man undrar därför vad som i större skala skulle kunna locka tillbaka bolåntagarna till de långa bindningstiderna då en femårsränta, trots nytt bottenrekord, endast lockar 2 procent av bolånetagarna, säger Tor Borg, Chefsekonom SBAB.

Genomsnittlig räntebindningstid ökar något

Den ökade andelen som valde att binda sin bolåneränta i augusti innebär att den genomsnittliga räntebindningstiden, som är ett mått på hur stor ränterisk bolåntagarna utsätter sig för, ökade från 8 månader i juli till 9 månader i augusti efter att ha minskat varje månad sedan i april. Den genomsnittliga räntebindningstiden är antalet månader som krävs för att ränteförändringarna skall slå igenom, under 2000-talet har denna i genomsnitt varit 14 månader.

- Med en rekordlåg räntenivå, som knappast kan gå ned så mycket mer, och en räntekurva som innebär mycket låga räntor på bolån med långa bindningstider, så borde det locka att välja längre räntebindningstider. Kanske kommer de långa bundna bolånen åter att bli ett intressantare val för bolåntagarna. Om inte, så vet vi nog att ett permanent skifte har skett under de senaste åren, säger Tor Borg.

För mer information, vänligen kontakta:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB,
telefon: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren, Presschef SBAB,
telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se