Press

Pressmeddelande | 2014-08-28

SBAB fokuserar på kärnverksamheten

SBAB:s styrelse har antagit en ny strategi för att fokusera och satsa på kärnverksamheten bolån och bostadsfinansiering.

Bolånemarknaden präglas av allt hårdare konkurrens och det är en utmaning för nischaktörer som SBAB att vinna marknadsandelar. Samtidigt har regelkraven för bankprodukter ökat. Mot bakgrund av detta har en strategiöversyn genomförts som pekar på potentialen i SBAB:s bolåneaffär givet genomförande av effektiviseringar och ökat fokus på bolåneerbjudandet, kundkommunikation och försäljning.

SBAB har därför beslutat att lägga breddningen av produktutbudet åt sidan och fokusera på att stärka bolåneerbjudandet och skapa tillväxt inom bostadsfinansiering till privatpersoner, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. SBAB:s inlåningserbjudande fortsätter att vara en viktig del av affären.

- SBAB har en fantastisk position med ett starkt varumärke och många nöjda kunder. Vi kommer nu att arbeta fokuserat för att ytterligare stärka vårt kunderbjudande och få många fler nöjda kunder. Jag ser fram emot att utveckla SBAB i den riktningen, säger Klas Danielsson, VD på SBAB.

För mer information, kontakta gärna:

Klas Danielsson, VD SBAB,
telefon: 070-694 43 01, klas.danielsson@sbab.se

Bo Magnusson, styrelseordförande SBAB,
telefon 070-332 37 07