Press

Pressmeddelande | 2014-08-19

Ihållande lånelågtryck på sommaren efter vårens högtryck

På våren behöver flest låna pengar. April följt av mars och maj är de månader då flest låneansökningar för privatlån inkommer. Det innebär att en dryg tredjedel av årets lånande sker under denna årstid. Den höga andelen kompenseras främst av sommaren då lånandet endast är hälften så stort.

Detta visar en sammanställning av SBAB:s utlåning av privatlån. Utgångspunkten i sammanställningen är datum när lånet har tagits och andelar som har räknats fram baseras på summerat lånebelopp (ej antal lån). SBAB har beviljat privatlån för 1,16 mdr kr sedan 2010. Vid ansökan frågas även efter syfte med lånet, lånen är på 30 000 – 350 000 kr.

Utlåningen är i genomsnitt mer än dubbelt så hög i april som i juni, variationen är alltså stor under året med en tydlig vårpuckel och en motsvarande – om än mindre – under hösten. Under sommaren fram till och med september avstannar utlåningen och efter en mindre uppgång under hösten stannar det sedan upp vid årsslutet.

- Våren är inte bara tiden när naturen åter väcks till liv, det spritter även i folkets konsumtionsnerver. Och för att tillfredsställa behovet tas inte sällan privatlån. Under sommaren faller dock lånebenägenheten markant vilket kan liknas vid en semesterdvala, säger Karin Hellgren, Presschef på SBAB.

Vad används de lånade pengarna till?

Vid privatlån uppmanas de sökande ange vad syftet med lånet är, det gör att vi kan presentera vad svenskarna i grova drag använder sina privatlån till. Husrenovering följt av bilköp är de största posterna och står tillsammans för 47 procent av den utlånade summan. 15 procent av privatlånen tas också för att lösa ett lån i ett annat institut. Båtlånen står för en avsevärt mycket mindre andel än billånen. Slutligen har 37 procent angivit ”annat syfte” vilket innebär att lånemotivet hamnar utanför de fyra angivna alternativen, det kan då exempelvis handla om kontantinsats vid bostadsköp.

När lånar man till vad?

För att ytterligare utreda svenska folkets lånemotiv presenteras också hur dessa förändras över året. Varje linje visar hur det årliga lånebeloppet per lånesyfte fördelas mellan månaderna. ”Övriga syften” summerar båt, omläggning och ”annat syfte”.

I stort följer alla lånesyften samma tendens där våren är högtryck och sommaren är lågtryck. Det finns dock skillnader. Att låna till en bil är till exempel ett behov som i högre grad finns under hela året vilket visas av att skillnaden mellan högsta och lägsta noteringarna är mindre. Framförallt under sommaren hålls benägenheten att köpa bil uppe i högre grad än andra lånesyften. Husrenovering har en tydligare topp i april och faller sedan snabbt tillbaka.

- Även om efterfrågan på billån är stabilare häpnar man över den stora säsongskillnaden för ett syfte som inte självklart behöver ha stor säsongsvariation, säger Karin Hellgren. Det är lättare att förstå skillnaden när syftet är husrenoveringar då arbetet ofta måste genomföras på senvåren eller sommaren av semester och väderrelaterade skäl. En intressant detalj är ökningen i för dessa lån i augusti, beror det månne på att budgeten för sommarens projekt ofta underskattas?

För mer information, kontakta gärna:

Karin Hellgren, Presschef SBAB,
telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se

Andreas Leifsson, analytiker SBAB,
telefon: 070-788 99 45, andreas.leifsson@sbab.se