Press

Pressmeddelande | 2014-07-08

SBAB ändrar bolåneräntorna

SBAB sänker räntan för lån med ett till tio års bindningstid med 0,05 till 0,21 procentenheter. 3-månaders bindningstid lämnas oförändrad. Ändringen gäller från och med i dag, den 8 juli 2014.


I tabellen nedan framgår SBAB:s aktuella utlåningsräntor för bostadslån till bostadsrätter, villor och fritidshus. Ränteändringen gäller även bostadslån förmedlade via SBAB:s samarbetspartners ICA Banken och Ikano Bank.
I SBAB:s modell för räntesättning avgör lånebeloppets storlek och belåningsgraden vilken ränta som kunden erbjuds. SBAB:s kunder kan enkelt räkna ut vilken ränta de erbjuds på www.sbab.se/bolanekalkyl eller genom att kontakta kundservice på telefon 0771-45 30 00.

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Höijer, Chef Privatmarknad SBAB
Telefon: 054-17 71 95
Mobil: 0706-72 51 96
hakan.hoijer@sbab.se