Press

Pressmeddelande | 2014-07-08

Bostadsrättsföreningar ökar andelen lån med rörlig ränta

Bostadsrättsföreningarna har under det andra kvartalet ökat andelen lån med korta räntebindningstider. Mer än en fjärdedel av bostadsrättsföreningarnas lån löper nu med kort (under 1 år) räntebindningstid. Vid nyteckningar väljs numera korta räntebindningstider för två tredjedelar av lånen, den högsta nivån någonsin. Det visar SBAB:s kvartalsstatistik över utlåningen till bostadsrättsföreningar.

I slutet av juni hade 25 procent av bostadsrättsföreningarnas lån korta räntebindningstider, dvs. bindningstider under 12 månader. Det var en uppgång med drygt en procentenhet sedan slutet av mars. Trenden som inleddes under 2013 håller därmed i sig. Andelen lån som löpte med medellånga räntebindningstider, 1-4 år, var 45 procent, knappt en procentenhet högre än i mars. Andelen lån som löpte med lång räntebindningstid, 5 år eller mer, sjönk med knappt 2 procentenheter till 30 procent.

De senaste kvartalens trend med en ökande andel korta räntebindningstider verkar således hålla i sig även under årets andra kvartal. Tidigare har uppgången främst skett på bekostnad av de medellånga räntebindningstiderna, men detta kvartal är det de långa som fått stryka på foten.

- Bostadsrättsföreningarna ökar andelen korta räntebindningstider ganska snabbt vilket ökar deras känslighet för svängningar på räntemarknaderna. Därmed följer de samma trend som hushållen, säger Tor Borg, chefsekonom på SBAB.

De mest populära bindningstiderna bland bostadsrättsföreningarna är tremånaders med 23 procent följt av den treåriga och den femåriga med en andel på 20 respektive 19 procent. Den bindningstid som ökade mest mellan mars och juni var tremånaders som ökade med nästan två procentenheter.

Andelen bostadsrättsföreningslån med kort, medellång och lång räntebindningstid hos SBAB*Omsvängningen till förmån för kortare bindningstider syns också mycket tydligt i nyteckningen av lån för bostadsrättsföreningar. Tidigare fick mer än hälften av de nytecknade lånen en räntebindningstid som låg mellan 1 och 4 år. Sedan början av 2013 har emellertid korta räntebindningstider ökat snabbt i popularitet.

Under de senaste fyra kvartalen har i genomsnitt 66 procent valt korta räntebindningstider (under 12 månader) och 26 procent medellånga (1 till 4 år). Andelen som väljer långa (5 år och mer) bindningstider har minskat till 8 procent.

- Under 2013 och 2014 har bostadsrättsföreningarna börjat efterfråga allt kortare räntebindningstider. Uppenbarligen har Riksbankens signaler om att räntan ska hållas låg under lång tid framöver fått bra gehör bland föreningarna, säger Tor Borg.

Fördelning på olika räntebindningstider för bostadsrättsföreningars nytecknade lån hos SBAB (fyra kvartals glidande medelvärde)SBAB:s kvartalsstatistik över utlåningen till bostadsrättsföreningar.

Det finns över 1 miljon bostadsrätter i Sverige och bostadsrättsföreningarnas samlade lån uppgår till drygt 350 miljarder kronor. Vi tror därför att det finns ett allmänt intresse kring hur bostadsrättsföreningarna hanterar sina lån och i början av varje kvartal redovisar vi hur våra föreningskunder har sina lån fördelade på olika räntebindningstider. SBAB publicerar också regelbundet månadsstatistik över privatkundernas val av räntebindningstider.För mer information, kontakta gärna:

Tor Borg, Chefekonom SBAB
telefon: 0761-18 09 02
tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren, Presschef SBAB
telefon: 0706-68 38 24
karin.hellgren@sbab.se