Press

Pressmeddelande | 2014-07-03

Rörlig boränta mycket populärt val i juni

Andelen bolåntagare som valde den kortaste räntebindningstiden ligger kvar på rekordnivån 77 procent i juni 2014. Inte sedan sommaren 2010 har tre månaders räntebindningstid varit lika populärt. Det visar SBAB:s månadsstatistik över nyutlåningen till privatpersoner.

I juni valde 77 procent av bolåntagarna tremånadersränta för sitt nytecknade bolån, vilket är samma nivå som i maj. Det betyder att andelen som väljer den kortaste tillgängliga räntebindningstiden stabiliserat sig på en mycket hög nivå. Det var fyra år sedan en så stor andel valde den kortaste bindningstiden. Nivån är dock inget historiskt rekord då kring 90 procent valde bolån med tremånadersränta under 2009 fram till början av 2010. 

De kortare bundna räntorna med 1-4 års bindningstid fortsätter att minska något i popularitet, tidigare månader har detta enbart spillt över till de korta tremånaderslånen. I juni sker dock utflödet åt andra hållet mot de riktigt långa bindningstiderna på fem till tio år. Detta innebär ett trendbrott då lånen med riktigt långa bindningstider har minskat i popularitet under varje månad sedan juli 2013. Andelen som väljer dessa långa bindningstider minskade från 5,5 procent till 1,0 procent mellan juli 2013 och maj 2014 – vilket innebar den tredje lägsta nivån sedan millennieskiftet. Senaste månaden ökade dock andelen till 1,4 procent.

- Den höga andelen som väljer de kortaste bindningstiderna visar att allmänheten precis som marknadsbedömarna förväntar sig att de låga räntorna kommer att bestå ett tag. Att samtidigt fallet för de riktigt långa bindningstiderna vänts i en uppgång är dock intressant, vi får framöver se om det kommer att ske en fortsatt uppgång från den rekordlåga nivån för lån med fem till tio års bindningstid, säger Tor Borg, Chefsekonom på SBAB.

Andelen nya bolån med 1-3 månaders, 1-4 års och 5-10 års räntebindningstid samt genomsnitt 2000-2014


Genomsnittlig räntebindningstid ökar marginellt

Den genomsnittliga bindningstiden ökar marginellt eftersom det har skett en svag rörelse från medellånga bindningstider till långa bindningstider. 

Flödet till lån med den kortaste bindningstiden har under det senaste året kommit från alla typer av lån med längre bindningstider. Andelen som valt lån med 1-4 års bindningstid har minskat med fyra procent vilket även andelen som valt 5-10 års bindningstid minskat med. Minskningen för de riktigt långa bindningstiderna får dock större effekt på den genomsnittliga bindningstiden vilket också innebär att den genomsnittliga bindningstiden ökar i juni trots att andelen som väljer den kortaste räntan är oförändrad. 

- De långa bindningstiderna har fallit till mycket låga nivåer på precis över en procent, genomsnittet sedan millennieskiftet är sju procent och sedan 2010 fyra procent. I juni sattes dock nytt bottenrekord för femårsräntan vilket bör ha ökat intresset för de långa lånen, säger Tor Borg.

Genomsnittlig räntebindningstid för nytecknade bolån, 2000 - 2014


För mer information, vänligen kontakta:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB
Tel. 0761-18 09 02 tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren Presschef SBAB
Tel. 0706-68 38 24  karin.hellgren@sbab.se

Andreas Leifson, analytiker SBAB
telefon: 070-788 99 45 andreas.leifsson@sbab.se