Press

Pressmeddelande | 2014-06-19

Klas Danielsson ny vd i SBAB

SBAB:s styrelse har beslutat att utse Klas Danielsson till ny VD för SBAB.

Klas Danielsson har över 25 års erfarenhet från bank- och finansbranschen i form av entreprenörskap, operativt ledarskap och styrelsearbete. De senaste åren har Klas Danielsson främst varit engagerad i styrelsearbete i den finansiella sektorn (Ikano Bank, East Capital och SwedSec Licensiering).

Klas Danielsson grundade Nordnet och var dess VD under en tioårsperiod. Klas Danielsson efterträder Per Anders Fasth som kvarstår som tillförordnad VD fram till dess att Klas Danielsson tillträder sin tjänst den 14 augusti 2014.

- Jag är mycket nöjd med rekryteringen av Klas Danielsson till posten som VD för SBAB. Finansbranschen befinner sig i en intensiv period med ökad reglering, hård konkurrens, krav på kostnadseffektivitet och fokus på förnyelse. Att ständigt förbättra för kunden genom kostnadseffektivitet, innovation, nytänkande och utmanaranda har genomgående varit framgångsrecept i Klas ledarskap. Klas långa och breda erfarenhet tillsammans med hans finansiella entreprenörskap gör honom väl lämpad att leda SBAB, säger Bo Magnusson, styrelseordförande i SBAB.

- Det ska bli fantastiskt roligt att börja som VD på SBAB. Med den starka position SBAB har på bolånemarknaden finns en stor potential att vidareutvecklas och skapa ännu mer kundnytta i SBAB:s erbjudande, säger Klas Danielsson.

För mer information, kontakta gärna:

Bo Magnusson, styrelseordförande i SBAB som nås via

Karin Hellgren, Presschef SBAB,
telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se