Press

Pressmeddelande | 2014-06-03

Rörlig boränta fortsatt allt mer populär

Andelen bolåntagare som valde den kortaste räntebindningstiden fortsatte öka till 77 procent i maj 2014, från redan höga 75 procent som noterades i april. Inte sedan sommaren 2010 har tre månaders räntebindningstid varit lika populärt. Det visar SBAB:s månadsstatistik över nyutlåningen till privatpersoner.

I maj valde 77 procent av bolåntagarna tremånadersränta för sitt nytecknade bolån, vilket är en ökning med två procentenheter sedan i april och sex procentenheter högre än i mars. 22 procent valde bindningstider mellan ett och fyra år och 1 procent valde fem år eller längre. Det var knappt fyra år sedan en så stor andel valde den kortaste bindningstiden. Nivån är dock inget historiskt rekord då kring 90 procent valde bolån med tremånadersränta under 2009 fram till början av 2010. Det går dock att konstatera att benägenheten att välja den kortaste bindningstiden nu närmar sig nivåerna där den låg under de år som följde direkt efter finanskrisens storskaliga utbrott.

Under 2009 och 2010 var räntedifferensen mellan tremånadersränta och femårsränta över två procentenheter och motsvarande mellan tvåårsräntan och tremånaders cirka en procentenhet. Det var därför mycket förmånligare att välja tremånadersränta då. Idag är räntedifferensen avsevärt mindre då femårsräntan endast är en knapp procentenhet högre än tremånadersräntan och tvåårsräntan är närmast identisk med tremånaders.

- Under de senaste åren har vi sett att bolåntagarna inte helt mekaniskt väljer tremånadersräntan bara för att den är billigast. Periodvis har till och med en majoritet valt kortaste räntan trots att exempelvis tvåårsräntan varit lägre. Det beror förmodligen dels på att önskan om förutsägbar ränta har minskat och dels på att det finns en förhoppning om att boräntan kan komma att fortsätta sjunka framöver, säger Tor Borg, Chefsekonom SBAB.

Genomsnittlig räntebindningstid faller

Den ökade andelen som väljer kortaste bindningstiden får ett tydligt genomslag på den genomsnittliga räntebindningstiden för nytecknade bolån som minskat från 10 månader i mars, 9 månader i april till endast 8 månader i maj – vilket är den lägsta nivå sedan april 2010. Dagens läge överträffas endast av de knappa två åren direkt efter finanskrisen.

- Bolåntagarna fortsätter att skruva ned räntebindningstiderna, vilket är samma sak som att de tar allt större ränterisk. Eventuella ränteändringar slår därmed igenom med större kraft än tidigare både på upp- och nedsidan, säger Tor Borg.

För mer information, kontakta gärna:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB,
telefon: 0766-118 09 02, tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren, Presschef SBAB,
telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se