Press

Pressmeddelande | 2014-05-05

Fler väljer rörlig ränta efter Riksbankens räntebesked

Boräntor med den kortaste bindningstiden blev ett klart populärare val under april. Efter att tidigare ha minskat i popularitet vände andelen upp till 75 procent, vilket är den högsta nivån sedan 2010. Det visar SBAB:s månadsstatistik över nyutlåningen till privatpersoner.

Under mars valde 71 procent av bolåntagarna tremånadersränta för sitt nytecknade bolån. Motsvarande siffra för april är 75 procent. Andelen som väljer den kortaste räntebindningstiden är därmed nu på den högsta nivån sedan augusti 2010. Samtidigt minskade andelen som valde ett till fyra års bindningstid från 28 procent i mars till 23 i april vilket framförallt beror på att de två- och treåriga bostadslånen har minskat i popularitet. Andelen som valde långa bindningstider, fem år eller mer, var oförändrat 1 procent.

Boräntorna var fortsatt oförändrade under april med tremånadersräntan på 2,67 procent, tvåårsräntan på 2,73 procent och femårsränta på 3,54 procent. En sannolik faktor bakom beteendeförändringen är Riksbankens senaste styrräntebesked där sannolikheten för ytterligare en räntesänkning skruvades upp markant.

- Bolånekunderna är alerta och pålästa och Riksbankens signaler spelar stor roll när räntevalen görs. Signalerna om kommande räntesänkning är därför den troliga förklaringen till att fler väljer kortast möjliga bindningstid på sin ränta, säger Tor Borg, chefsekonom på SBAB.

Genomsnittlig räntebindningstid faller

Ökningen av andelen med den kortaste bindningstiden får ett kraftigt genomslag på den genomsnittliga räntebindningstiden för nytecknade bolån som minskar från 10 månader i mars till 9 månader i april - vilket är den lägsta nivå sedan maj 2010. Den försiktiga men kontinuerliga ökningen sedan i höstas har alltså helt utraderats i april. Dagens läge överträffas endast av de knappa två åren direkt efter finanskrisen.

- Den genomsnittliga räntebindningstiden faller markant från en redan låg nivå drivet av förstärkta förväntningar om fortsatt låga räntor. Det är bara att konstatera att framtida ränteförändringar framöver kommer att få ett mycket snabbt genomslag i hushållens plånböcker, säger Tor Borg.

För mer information, vänligen kontakta:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB,
telefon: 0766-118 09 02, tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren, Presschef SBAB,
telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se

Andreas Leifsson, analytiker SBAB,
telefon: 070-788 99 45, andreas.leifsson@sbab.se