Press

Pressmeddelande | 2014-04-07

Bostadsrättsföreningenar ökar ränterisken

Bostadsrättsföreningarna har under det första kvartalet ökat andelen lån med korta räntebindningstider. Nästan en fjärdedel av bostadsrättsföreningarnas lån löper nu med kort (under 1 år) räntebindningstider. Vid nyteckningar väljs numera korta räntebindningstider för drygt 60 procent av lånen, den högsta nivån på länge. Det visar SBABs kvartalsstatistik över utlåningen till bostadsrättsföreningar.

I slutet av mars hade 24 procent av bostadsrättsföreningarnas lån korta räntebindningstider, dvs bindningstider under 12 månader. Det var en uppgång med två procentenheter sedan slutet av december. Trenden sedan föregående kvartal håller därmed i sig. Andelen lån som löpte med medellånga räntebindningstider, 1-4 år, var 44 procent, två procentenheter lägre än i december. Andelen lån som löpte med lång räntebindningstid, 5 år eller mer, var oförändrad 32 procent.

De senaste kvartalens trend med en minskande andel medellånga räntebindningstider och en ökande andel korta räntebindningstider verkar således hålla i sig även under årets första kvartal.

- Även om merparten av lånen fortfarande är bundna så ökar bostadsrättsföreningarna andelen korta räntebindningstider rätt snabbt nu. Därigenom ökar de också känsligheten för svängningar på räntemarknaderna, säger Tor Borg, chefsekonom på SBAB.

De mest populära bindningstiderna bland bostadsrättsföreningarna är tremånaders med 21 procent följt av den treåriga och den femåriga med en andel på vardera 20 procent. Den bindningstid som ökade mest mellan december och mars var tremånaders som ökade med knappt två procentenheter.

Utvecklingen för de nytecknade föreningslånen visar ännu tydligare omsvängningen till förmån för kortare bindningstider. Tidigare var det vanligaste att nytecknade lån fick en räntebindningstid som låg mellan 1 och 4 år. Sedan början av 2013 har emellertid korta räntebindningstider ökat snabbt i popularitet.

Under de senaste fyra kvartalen har i genomsnitt 60 procent valt korta räntebindningstider (under 12 månader) och 30 procent medellånga (1 till 4 år). Andelen som väljer långa (5 år och mer) bindningstider har minskat till 10 procent.

- Det har skett en rätt skarp omsvängning det senaste året mot kortare räntebindningstider. Uppenbarligen är bostadsrättsföreningarna betydligt mindre rädda för stigande räntor nu än tidigare, säger Tor Borg.

För mer information, vänligen kontakta:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB
Telefon: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren, Presschef SBAB
Telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se