Press

Pressmeddelande | 2014-03-31

Fler än varannan sparar till sin första bostad - men varannan saknar kontantinsats.

Andelen unga svenskar som spar pengar till köp av egen bostad har ökat från 40 procent 2009 till 53 procent 2014. Tuffare bostadsmarknad, bolånetaket och finanskrisen har tvingat debutanterna på bostadsmarknaden att ändra strategi. Nästan hälften av de unga saknar dock fortfarande sparande och får därför svårt att hävda sig på bostadsmarknaden.

Detta visar en undersökning som SBAB genomfört i mars med hjälp av Cint, som bygger på svar från 1 006 personer i åldern 18-26 år. Samma frågor ställdes även 2009. Undersökningen presenteras i sin helhet på sbab.se Pdf, 551 kB..

Fler tar större eget ansvar

Idag är medvetenheten bland unga högre än 2009. Fler oroar sig för att hitta en bostad vilket innebär att fler har tagit saken i egna händer och sparar till framtida bostadsköp. Konsekvensen blir då också att fler tror boendesituationen på lite längre sikt kommer att lösa sig.

Andelen med ett sparande som är avsett för bostadsköp har ökat från 40 procent år 2009 till 53 procent 2014. En förklaring till ökningen är troligen att andelen som oroar sig för att inte kunna hitta en bra bostad har ökat från 46 procent 2009 till 53 procent 2014.

Samtidigt ökar alltså andelen som tror sig kunna köpa en egen bostad inom en överskådlig framtid från 39 procent 2009 till 48 procent 2014. Förbättringen beror sannolikt på att fler idag faktiskt sparar till sitt boende vilket gör att de tror sig kunna köpa en bostad i framtiden.

- Effekten av bolånetaket mm syns tydligt när resultatet jämförs med 2009 års enkät. Den höjda barriären ställer högre krav på ett privat sparande. Priset för detta är att det egna boendet skjuts på framtiden då det tar tid att samla ihop till kontantinsatsen – inte minst då priserna fortsatt upp, säger Karin Hellgren, presschef SBAB


Nästan tre gånger fler har sparat ihop till sin bostad

Det förändrade sparbeteendet har även inneburit att fler finansierar en större del av sitt boende än vad bolånetaket kräver. Andelen som i huvudsak finansierade sin bostad med sparande ökade från 7 procent till 19 procent mellan 2009 och 2014.

Skillnaderna är dock stora mellan länen och i storstadslänen är andelen klart lägre än i övriga Sverige vilket beror på de stora prisskillnaderna inom landet. Resultatet visar också att det inte finns något annat än eget sparande som kompenserar för de högre kraven som bolånetaket innebär. Biståndet från föräldrar och släktningar eller arv och andra tillgångar har snarast minskat i betydelse sedan 2009.

Nästan varannan saknar sparande till bostadsköp

Idag byggs det väldigt få hyresrätter och bostadsbristen är påtaglig i de större kommunerna i landet. Då återstår endast bostadsköp vilket kräver eget sparkapital och även om andelen unga utan sparande fallit så saknar fortfarande nästan varannan bosparande.

- De unga som inte sparar till sin första bostad riskerar att hamna utanför bostadsmarknaden på obestämd tid, för det finns inget som tyder på att hyresrätter kommer att bli lättare att hitta framöver. Jag hoppas därför att den positiva spartrenden som kan ses sedan 2009 håller i sig, annars blir framtiden dyster för en stor del av dagens unga, avslutar Karin Hellgren.

För mer information, kontakta gärna:

Karin Hellgren, Presschef SBAB,
telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se

Andreas Leifsson, analytiker SBAB,
telefon: 070-788 99 45, andreas.leifsson@sbab.se