Press

Pressmeddelande | 2014-03-26

Sju av åtta 18-åringar vill lämna föräldrahemmet snarast

Unga svenskar flyttar i rask takt hemifrån när de blivit myndiga, vid 22-årsåldern bor endast en dryg fjärdedel hos sina föräldrar. Detta är dock inte snabbt nog då endast var åttonde 18-åring vill bo kvar hemma. I EU är svenskarna snabbast med att flytta hemifrån.

Detta visar en undersökning som SBAB låtit genomfört i mars med hjälp av Cint, som bygger på svar från 1 006 personer i åldern 18-26 år. Hela undersökningen publiceras i sin helhet på fredag på sbab.se.

43 procent av de unga i åldern 18-26 år bor kvar hemma hos sina föräldrar men nästan ingen gör det frivilligt. De flesta skulle istället helst vilja äga sitt boende. 35 procent vill bo i villa och 27 procent i bostadsrätt, förstahandskontrakt lockar också och 22 procent vill helst bo i en egen hyresrätt. Övriga boendeformer attraherar ytterst få, endast var sjätte föredrar de andra alternativen som finns.

Andelen som bor hemma faller snabbt

Redan som 18-åringar vill en förkrossande majoritet flytta hemifrån då endast var åttonde är nöjd med att bo hos föräldrarna, en kärv bostads- och arbetsmarknad utgör dock barriärer som fördröjer flytten.

Önskan om ett eget boende får dock ändå snabbt genomslag och andelen som bor hemma hos föräldrarna minskar raskt år för år och fyra år efter myndighetsdagen bor endast en dryg fjärdedel kvar i föräldrahemmet.

- Tvärt emot hur ungas bostadssituation ofta beskrivs i den allmänna debatten lämnar den absoluta majoriteten föräldrahemmet relativt snabbt. Fyra år efter myndighetsdagen bor bara en dryg fjärdedel kvar. I Stockholm går det något saktare vilket såklart kan kopplas till bostadssituationen. De unga är dock väldigt otåliga och tycker ändå inte att det är snabbt nog, säger Karin Hellgren presschef på SBAB.

De unga svenskarnas snabbhet i att flytta hemifrån står i tydlig kontrast till hur läget är utanför de nordiska länderna inom EU där 75 procent av 18-24-åringarna fortfarande bor hemma hos föräldrarna (se tabell).

- Dagens tuffa bostadsmarknad riskerar att tränga ut fler unga idag än tidigare. Det är dock fortfarande långt till kvar till situationen som råder på kontinenten. Möjligen måste dagens unga svenskar lära sig att acceptera en situation som ligger närmare verkligheten i övriga EU. De ekonomiskt svagaste aktörerna på bostadsmarknaden får i regel ta de kännbaraste effekterna, säger Tor Borg, Chefsekonom SBAB.

Egen bostad med låg hyra med närhet till kommunikationer

När unga ser till vad som är viktigast med en bostad är som väntat låg hyra av stor betydelse, det är också viktigt att det är en egen bostad. Skillnaden mellan könen syns tydligast i att kvinnor har fler krav på en bostad, det visar sig tydligast i önskemål om bra kommunikationer, lantligt läge och närhet till familjen. Män kompenserar inte detta med att tycka att något annat är viktigare.

Samma frågor ställdes i SBAB:s regi även 2009. Skillnaderna i rangordning är mycket liten men betydelsen av att bostaden är ens egen och närheten till kommunikationer har ökat. Möjligen kan det kopplas till ökad konkurrens på bostadsmarknaden då det har blivit ännu svårare att få tag i egen bostad. Och att bostäder längre från arbete och studier måste väljas vilket ställer högre krav på fungerande kommunikationer.

För mer information, kontakta gärna:

Karin Hellgren, Presschef SBAB,
telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se

Tor Borg, Chefsekonom SBAB,
telefon: 0766-118 09 02, tor.borg@sbab.se

Andreas Leifsson, analytiker SBAB,
telefon: 070-788 99 45, andreas.leifsson@sbab.se