Press

Pressmeddelande | 2014-03-24

Egna länet lockar mest när unga väljer bostadsort

Två av tre unga flyttar gärna till närmaste större stad, men varannan kan också tänka sig att bo i Stockholm eller Göteborg. I 17 av landets 21 län är den största orten i det egna länet det ställe dit flest unga vill flytta. Vill man flytta från det egna länet så lockar Stockholm de som är bostatta i Mälardalen och Norrland medan Göteborg lockar flest i resten av landet. Malmö är populärast endast i Skåne.

Detta visar en undersökning som SBAB låtit genomfört i mars med hjälp av Snabba svar, som bygger på svar från 1 006 personer i åldern 18-26 år. I enkäten har frågor ställts om vilka orter de kunde tänka sig att bosätta sig i. I genomsnitt valdes drygt tre orter som eftertraktade bostadsorter. Samma undersökning genomfördes 2009.

Sett som andel flyttar drygt varannan gärna till Stockholm och nästan lika många flyttar gärna till Göteborg. Knappt var fjärde kan tänka sig att flytta till Uppsala eller Malmö medan mellan var sjätte och var tjugonde gärna flyttar till de olika mellanstora orterna i landet. Lägst andel vill flytta till Östersund.

Förändringar sedan 2009

Samma undersökning genomfördes för fem år sedan 2009. Tabellen till höger visar topplistan över de populäraste orterna och hur placeringen har förändrats på fem år. Som synes är förändringarna små och i huvudsak begränsade till någon enstaka placering upp eller ner vilket kan härledas till felmarginalen.

Länsbytare söker sig till Stockholm och Göteborg

Den största orten i det egna länet lockar flest i 17 av 21 län, endast Blekinge, Halland, Sörmland och Dalarna avviker från detta mönster då Göteborg är mest populärt i de två förstnämnda länen och Stockholm i båda andra.

För de som ändå flyttar över länsgränsen lockar Stockholm de som bor i Norra Sverige och Mälardalen medan de som bor i Götaland och västra Svealand helst flyttar till Göteborg. I Östergötland är det dött lopp mellan Göteborg och Stockholm.

Västernorrlands län avviker genom att Umeå lockar mest utanför det egna länet. I Stockholms och Västra Götalands län är den egna storstaden i särklass mest populär men därefter kommer Göteborg respektive Stockholm vilket förklarar färgmarkeringen på kartan.

- Egentligen är Göteborg det största utropstecknet då staden trots halva storleken lockar mer än Stockholm i hela södra och västra Sverige. Till och med i Örebro län som enligt traditionell definition snarare ligger i Stockholmsregionen är Göteborg det främsta storstadsalternativet, säger Karin Hellgren, presschef på SBAB.

Malmö lyckas inte alls konkurrera med Stockholm och Göteborg. Inte ens i länen som gränsar till Skåne ses Malmö som speciellt attraktivt. Utanför Skåne återfinns Malmö endast bland de fem populäraste orterna i Hallands län där staden ligger på fjärde plats efter Göteborg, Halmstad och Stockholm i nämnd ordning.

De yngsta är mest flyttbenägna

Andelen som vill flytta till de populära storstäderna är högst i den yngsta gruppen bestående av 18-20 åringar där 59 procent gärna flyttar till Stockholm och 54 procent till Göteborg. I åldern 21-23 år faller detta till 53 respektive 48 procent och i den äldsta gruppen bestående av 24-26 åringar vill ”endast” 46 procent flytta till Stockholm och 38 procent till Göteborg.

- Förklaringen är rimligen tvådelad, dels har många i 25-årsåldern redan stadgat sig på sin ort och är inte lika flyttbenägna och dels har många som var flyttbenägna redan gjort slag i saken och flyttat till en storstad, säger Karin Hellgren.

För mer information, kontakta gärna:

Karin Hellgren, Presschef SBAB,
telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se

Andreas Leifsson, analytiker SBAB,
telefon: 070-788 99 45, andreas.leifsson@sbab.se