Press

Pressmeddelande | 2014-03-04

Bolånetagarna väljer lite längre räntebindningstider

Majoriteten av bolåntagarna valde rörliga boräntor under februari. Andelen som valde bundet ökade dock något för fjärde månaden i rad, vilket antyder att ett trendskifte kan vara på väg. Det visar SBABs månadsstatistik över nyutlåningen till privatpersoner.Tremånadersränta fortsätter att vara det populäraste valet för de nytecknade bolånen. Andelen bland bolåntagarna som valde detta alternativ var under februari 72 procent, en nedgång med 1 procentenhet sedan förra månaden. Det är fjärde månaden i rad nu som denna andel minskar. Andelen som valde mellanlånga räntebindningstider mellan 1 och 4 år ökade från 25 procent under januari till 26 procent under februari medan andelen som valde de längsta bindningstiderna på 5 till 10 år var oförändrad på 2 procent. Näst populäraste räntebindningstiden, efter tremånaders, var den ettåriga med en andel på 10 procent.

Precis som förra månaden var boräntenivåerna oförändrade under februari. Tremånadersräntan låg på 2,67 procent, den lägsta nivån sedan hösten 2010. De ettåriga och tvååriga räntorna ligger nära med 2,65 respektive 2,73 procent vilket förmodligen bidragit till att efterfrågan på dessa ökat något.

- Flertalet av bolåntagarna väljer fortfarande den kortaste räntebindningstiden. Men det verkar som om en ökande andel numera är beredda att satsa på lite längre räntebindningstider för åtminstone en del av lånet, säger Tor Borg, chefsekonom på SBAB.
Räntekänsliga bolåntagare

Även om det går att skönja en liten uppgång för efterfrågan på längre räntebindningstider så är den ännu för liten för att ha någon större effekt på räntekänsligheten. Den genomsnittliga räntebindningstiden vid nyteckningar av bolån ligger kvar kring 10 månader, väl under den genomsnittliga nivån som är knappt 14 månader.

- Den låga genomsnittliga räntebindningstiden innebär att ränteförändringar slår igenom snabbare än tidigare i bolåntagarnas plånböcker. I kombination med den ökande skuldsättningen bland hushållen innebär detta att Riksbankens räntepolitik har större effekt på ekonomin som helhet än tidigare, säger Tor Borg.

För mer information, vänligen kontakta:
Tor Borg, Chefsekonom SBAB,
telefon: 0766-118 09 02, tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren, Presschef SBAB,
telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se

Andrea Leifsson, Analytiker SBAB,
telefon: 070-788 99 45, andreas.leifsson@sbab.se