Press

Pressmeddelande | 2014-02-04

Färre bolåntagare väljer rörliga räntor

Riksbankens räntesänkning i december verkar ha blivit en startsignal för bolåntagarna att minska ned andelen rörliga boräntor. Andelen som väljer räntebindningstid på mellan ett och tre år har ökat under januari. Det visar SBAB:s månadsstatistik över nyutlåningen till privatpersoner.

Andelen bland bolåntagarna som ser räntebindning som ett attraktivt alternativ har ökat. I januari valde 25 procent räntebindningstider på mellan 1-3 år jämfört med 24 procent i december och 22 procent i november. Andelen som valde den kortaste räntebindningstiden var 73 procent medan 2 procent valde 5-10 år.

Mellanlånga räntebindningstider har således ökat något på bekostnad av både den rörliga tremånadersräntan och de långa bundna räntorna. Det antyder en lite försiktigare hållning till ränteutsikterna bland de som tecknar bolån. En anledning till den ökade efterfrågan på mellanlånga räntebindningstider är att ränteskillnaderna mellan dessa och den rörliga tremånadersräntan är små. Den treåriga boräntan ligger i dagsläget knappt 0,3 procentenheter över den rörliga, vilket är lägre än för ett par månader sedan.

- Intrycket man får är att bolåntagarna börjat räkna bort möjligheterna till ytterligare räntesänkningar och därför numera även överväger lite längre räntebindningstider. Men den överlägset största andelen väljer fortfarande kortast möjliga bindningstid, säger Tor Borg, chefsekonom på SBAB.

Även villkorsändrade lån binds lite oftare

Den ökade benägenheten att binda bolånen syns inte bara i nyutlåningen utan märks även till viss del vid villkorsändringarna av de befintliga bolånen. Den genomsnittliga räntebindningstiden vid villkorsändringar har ökat från fem månader i november till sex månader i januari. Motsvarande för nytecknade lån är en uppgång från nio till tio månader.

- Under 2013 har bolåntagarna successivt byggt på sig allt större ränterisk vilket visat sig i sjunkande räntebindningstider. De senaste två månaderna finns det dock tecken på att denna trend har brutits, säger Tor Borg.För mer information, vänligen kontakta:
Tor Borg, Chefsekonom SBAB,
telefon: 0766-118 09 02, tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren, Presschef SBAB,
telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se