Press

Pressmeddelande | 2014-01-13

VD-byte i SBAB

Carl-Viggo Östlund, som varit VD i SBAB  sedan 2012, lämnar idag SBAB och ersätts av Per Anders Fasth som tillförordnad VD.

SBABs strategi är att bredda och utveckla verksamheten och att utöver bolån och sparande också kunna erbjuda SBABs kunder andra vardagsnära banktjänster, bland annat betaltjänster, kort och lönekonto. Mellan styrelsen och VD finns idag olika uppfattningar om hur strategin ska verkställas, bland annat avseende bankens kostnadsutveckling. Styrelsen har i dag beslutat att entlediga Carl-Viggo Östlund från hans tjänst som VD i SBAB och att utse Per Anders Fasth som tillförordnad VD.

”Carl-Viggo Östlund har med framgång utvecklat SBABs affärs- och kundorientering, vilket är något som banken tar med sig in i framtiden. Kostnaderna för att verkställa strategin har dock ökat mer än väntat, samtidigt som konkurrenssituationen på bolånemarknaden har bidragit till ytterligare marginalpress. Dessutom har kapital- och likviditetskraven för banker höjts.  Situationen kräver att strategin genomförs med ett ökat fokus på kostnadseffektivitet och balansräkningsfrågor. Givet detta har styrelsen gjort bedömningen att det krävs ett annat ledarskap.  Processen att hitta en efterträdare inleds omgående”, säger Bo Magnusson, styrelseordförande.

I väntan på ny VD har tillförordnad VD Per Anders Fasth i uppdrag att fortsätta den strategiska utvecklingen av banken. Per Anders Fasth har sedan 2011 varit styrelseledamot i SBAB och fram till nu varit partner i managementkonsultfirman Quartz+ Co med huvudansvar för bank och försäkring. Dessa uppdrag lämnar han i samband med att han utsetts till tillförordnad VD. Hans tidigare erfarenheter inkluderar 15 år som Senior Vice President inom SEB-koncernen samt VD för ERC, ett bolag specialiserat på omstrukturering av banker.

Till Carl-Viggo Östlund utgår lön och pension under sex månaders uppsägningstid, samt ett avgångsvederlag motsvarande 18 månadslöner med avräkning mot ny lön, vilket följer regeringens riktlinjer för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande.


För ytterligare frågor, kontakta:

Bo Magnusson, styrelseordförande i SBAB,
telefon 070-332 37 07