Press

Pressmeddelande | 2014-01-08

Bolåntagarna reagerade direkt på Riksbankssänkning

Andelen nya bolån med rörlig ränta ökade oavbrutet under andra halvåret 2013 fram till november. Riksbankssänkningen i december innebar dock en vändning till förmån för bindningstider på ett till fyra år enligt SBABs månadsstatistik över nyutlåningen till privatpersoner.


Riksbankens räntesänkning och nya ränteprognos för kommande år innebar sänkta boräntor, vilket fick stort genomslag på de kortare bundna räntorna. Bolåntagarna reagerade direkt på detta och andelen som valde boränta med ett till tre års bindningstid ökade från 20 till drygt 23 procent. Eftersom Riksbankens ränteprognos stäcker sig tre år framåt i tiden framträder en bild av rationella och pålästa bolånekunder som väntat sig en räntesänkning.

– Bolåntagarna som kollektiv verkar ha förutsett Riksbankens sänkning och nya lägre ränteprognos, det gör att fler kan utnyttja de förmånliga bundna räntorna som sänkningen i mitten av månaden innebar, säger Tor Borg, Chefsekonom på SBAB.


Fortfarande hög andel lån med kort bindningstid
Under en lång period har den genomsnittliga bindningstiden legat under genomsnittet. Skiftet till dominans för lån med korta bindningstider inträffade i samband med finanskrisen vilket drevs på av de kraftiga sänkningarna av reporäntan 2008 och 2009.

Trots att tvåårsräntan låg under den rörliga tremånadersräntan under hela perioden augusti 2011 till december 2012 (vilket är en unik händelse) fortsatte den genomsnittliga bindningstiden att vara relativt låg.

– Bolånetagarna har vant sig vid rörlig ränta, den trygghet som långa bundna räntor tidigare gav verkar inte längre upplevas som nödvändigt. Ökningen för bundna bolån i december kan möjligen vara början på en viss uppgång för dessa lån men är knappast första steget till forna höga nivåer, säger Tor Borg, Chefsekonom på SBAB.För mer information, vänligen kontakta:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB
Telefon: 0766-118 09 02, tor.borg@sbab.se

Andreas Leifsson, analytiker SBAB
Telefon: 070-788 99 45, andreas.leifsson@sbab.se