Press

Pressmeddelande | 2013-12-17

SBAB ändrar sparräntorna

SBAB sänker räntan på inlåningskonton till privatpersoner och bostadsrättsföreningar med 0,25 procentenheter. För företag sänks inlåningsräntan med 0,25 procentenheter på belopp upp till 7 miljoner kronor och med 0,45 procentenheter på belopp över 7 miljoner kronor. Ränteändringarna görs till följd av Riksbankens beslut att sänka reporäntan och gäller från och med fredag den 20 december 2013.

I tabellen nedan framgår SBAB:s aktuella inlåningsräntor för privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. Ränteändringen omfattar inte specialinlåning och placeringskonton för bostadsrättsföreningar och företag.Mer information om SBAB:s sparkonton och räntor finns på www.sbab.se/spara.


För mer information, vänligen kontakta:
Håkan Höijer, Chef Privatmarknad SBAB
Telefon: 054-17 71 95, Mobil: 0706-72 51 96, hakan.hoijer@sbab.se