Press

Pressmeddelande | 2013-12-17

SBAB ändrar bolåneräntorn

SBAB sänker räntan för lån med tre månaders bindningstid med 0,16 procentenheter. Ett till fem års bindningstider sänks med mellan 0,03 och 0,14 procentenheter. Sju och tio års bindningstid lämnas oförändrade. Ändringen gäller från och med i morgon, den 18 december 2013.

I tabellen nedan framgår SBAB:s aktuella utlåningsräntor för bostadslån till bostadsrätter, villor och fritidshus. Ränteändringen gäller även bostadslån förmedlade via SBAB:s samarbetspartners ICA Banken och Ikano Bank.


I SBAB:s modell för räntesättning avgör lånebeloppets storlek och belåningsgraden vilken ränta som kunden erbjuds. SBAB:s kunder kan enkelt räkna ut vilken ränta de erbjuds på http://www.sbab.se/bolanekalkyl eller genom att kontakta kundservice på telefon 0771-45 30 00.


För mer information, vänligen kontakta:
Håkan Höijer, Chef Privatmarknad SBAB
Telefon: 054-17 71 95, Mobil: 0706-72 51 96, hakan.hoijer@sbab.se