Press

Pressmeddelande | 2013-12-02

Bolåntagarna beredda på Riksbankssänkning

Andelen nya bolån med den kortaste bindningstiden fortsatte att öka under november enligt SBABs månadsstatistik över nyutlåningen till privatpersoner. Mer än tre fjärdedelar valde tremånadersränta trots att de långa boräntorna gick ned mer.

I november valde 76 procent av de nya bolåntagarna en bindningstid på tre månader på sitt bolån, vilket var en uppgång med 1 procentenhet sedan oktober. Senast andelen var så här hög var i mitten av 2010 då tremånadersräntan låg upp mot en procentenhet lägre än i dag. Andelen ligger därmed nästan 10 procentenheter över genomsnittet för 2000-talet. Ökningen har kommit trots att tremånadersräntan legat på ungefär samma nivåer som både den ett- och den tvååriga räntan.

Andelen som valde räntebindningstider i intervallet 1-4 år sjönk från 22 procent i oktober till 21 procent i november medan andelen som valde räntebindningstider på 5 år eller längre låg kvar på 3 procent. Boräntorna sjönk med mellan 0,08 och 0,24 procentenheter under månaden. Mest sjönk den fyraåriga räntan som gick från 3,58 till 3,34 procent. Tremånadersräntan sjönk från 2,92 procent till 2,83 procent. Populäraste valet bland de bundna räntorna var den tvååriga som valdes av 8 procent, en uppgång med en halv procentenhet från oktober.

– De senaste veckorna har det varit mycket mediafokus på om Riksbanken kommer att sänka styrräntan eller inte. Bolåntagarnas val av bindningstider tyder på att de är beredda på en räntesänkning och att de räknar med en låg styrränta framöver, säger Tor Borg, chefsekonom på SBAB.Lite kortare räntebindningstider i storstäderna Överlag är de regionala skillnaderna när de gäller val av räntebindningstider ganska små. Det finns dock en tendens till att låntagare från Stockholms-regionen är lite mer benägna att välja de kortaste bindningstiderna medan låntagare utanför storstäderna är lite mer benägna att välja de längsta bindningstiderna. Sett över den senaste tolvmånadersperioden har stockholmarna valt tremånadersränta för 68 procent av bolånen och femårsränta eller längre för bara 4 procent. Bland de bosatta utanför storstäderna har 62 procent valt tremånadersränta och 8 procent femårsränta eller längre.

– Det finns en liten tendens till att storstadshushållen, och då främst de i Stockholm, väljer lite kortare räntebindningstider än andra. I kombination med att de oftast också har större lån så innebär detta att deras ekonomi är mer känslig för ränteförändringar, säger
Tor Borg.  

För mer information, vänligen kontakta:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB Telefon: 0766-118 09 02, tor.borg@sbab.se, twitter.com/Tor_Borg