Press

Pressmeddelande | 2013-11-29

SBAB ändrar bolåneräntorna

SBAB sänker räntan för lån med tre månaders bindningstid med 0,05 procentenheter. Övriga bindningstider lämnas oförändrade. Ändringen gäller från och med i idag, den 29 november 2013.

I tabellen nedan framgår SBAB:s aktuella utlåningsräntor för bostadslån till bostadsrätter, villor och fritidshus. Ränteändringen gäller även bostadslån förmedlade via SBAB:s samarbetspartners ICA Banken och Ikano Bank.
I SBAB:s modell för räntesättning avgör lånebeloppets storlek och belåningsgraden vilken ränta som kunden erbjuds. SBAB:s kunder kan enkelt räkna ut vilken ränta de erbjuds på www.sbab.se/bolanekalkyl eller genom att kontakta kundservice på telefon 0771-45 30 00.För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Höijer, Chef Privatmarknad SBAB
Telefon: 054-17 71 95, Mobil: 0706-72 51 96, hakan.hoijer@sbab.se