Press

Pressmeddelande | 2013-11-21

SBAB ändrar bolåneräntorna

SBAB sänker räntan för lån med tre månaders bindningstid med 0,04 procentenheter. Ett till tio års bindningstid sänks med mellan 0,03 till 0,12 procentenheter. Ändringen gäller från och med den 21 november 2013.

I tabellen nedan framgår SBAB:s aktuella utlåningsräntor för bostadslån till bostadsrätter, villor och fritidshus. Ränteändringen gäller även bostadslån förmedlade via SBAB: samarbetspartners ICA Banken och Ikano Bank.SBAB:s modell för räntesättning avgör lånebeloppets storlek och belåningsgraden vilken ränta som kunden erbjuds. SBAB:s kunder kan enkelt räkna ut vilken ränta de erbjuds på www.sbab.se/bolanekalkyl alternativt kontakta vår kundservice på telefon 0771-45 30 00.För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Höijer, Chef Privatmarknad SBAB
Telefon: 054-17 71 95, Mobil: 0706-72 51 96, hakan.hoijer@sbab.se