Press

Pressmeddelande | 2013-11-19

Risk för minskad julhandel även i år

Andelen som tänker spendera mindre på julklappar i år är fler än de som tänker spendera mer. Det finns därför en risk att omsättningen i julhandeln sjunker även i år. Det visar SBAB:s undersökning Julklappspengarna 2013.

Undersökningen från 2012 gav, stick i stäv med andra prognoser, en signal om att omsättningen i julhandeln skulle bli lägre än tidigare. Så blev det också, för första gången på 16 år var omsättningen i detaljhandeln under december 2012 lägre än året innan.

Årets undersökning tyder på att fjolåret kan upprepas. Nästan sju av tio räknar med att lägga lika mycket pengar på julklappar som förra året. Nästan var fjärde person, 23 procent, svarar att de tänker dra ned på julklappsköpandet medan bara 8 procent tänker spendera mer pengar.

Låga räntor, låg inflation, hyfsade löneökningar, ökad sysselsättning och stigande bostads- och aktiepriser talar för att julhandeln skulle kunna öka. Men arbetslösheten är hög och oron i omvärlden håller tillbaka konsumtionslusten. Dessutom verkar trenden vara att hushållen prioriterar andra saker som restaurangbesök och resor framför att köpa sällanköpsvaror.

– Det är fortfarande tuffa tider. Hushållen håller hårt i plånboken och väljer ofta att spara istället för att spendera. Ska det bli nytt julhandelsrekord så får nog julmaten stå för det, för någon rusning efter dyra julklappar är inte att räkna med, säger Tor Borg, chefsekonom på SBAB.

Julklapparna betalas med lön och sparade pengar

Liksom föregående år är det vanligast att betala julklapparna med lönen. Två av tre betalar sina julklappar genom att ta från den löpande inkomsten. Samtidigt använder nästan hälften av hushållen sparade pengar för att finansiera sina julklappsinköp. Kreditkort används av en bråkdel, 6 procent, medan andra finansieringsformer är mycket sällsynta.

Yngre är mer benägna att ta någon form av lån för att finansiera sina julklappsinköp, men de använder också sparpengar i högre utsträckning. Medelålders använder kreditkort i lite större utsträckning medan användandet av sparade pengar är störst bland de äldsta.

– Det är glädjande att se att de allra flesta hushåll inte spräcker sin ekonomi under julen. Nästan hälften av alla hushåll, ännu fler bland de yngre, har lagt undan pengar i förväg och väldigt få skuldsätter sig i samband med julklappsköpen, säger Tor Borg.

Andelen som kan tänka sig att ge till välgörenhet ökar.

Andelen som kan tänka sig att ge pengar till välgörenhet istället för julklappar har ökat från 43 procent 2012 till 45 procent i år. Fördelningen mellan män och kvinnor är ungefär densamma. Yngre är mer benägna att ge till välgörenhet än de äldre. Undersökningen gjordes innan katastrofen i Filippinerna.


Fakta om undersökningen

Undersökningen har genomförts under perioden 31 oktober-6 november 2013. Frågorna har ställts via en webbenkät av CINT/SnabbaSvar.se på uppdrag av SBAB Bank. 1052 personer har svarat på enkäten. Personerna är i åldrarna 15-80 år. De som svarat utgör ett representativt urval ur befolkningen i avseende på kön, ålder och geografi. Svaren är uppdelade på kön, fyra åldersgrupper samt åtta geografiska regioner.

Rapporten Julklappspengarna 2013 finns i sin helhet här.

En kortare videokommentar finns på SBAB Play.

För mer information, vänligen kontakta:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB Bank Telefon: 08-614 38 84 , Mobil: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se twitter.com/Tor_Borg