Press

Pressmeddelande | 2013-11-08

SBAB ändrar bolåneräntorna

SBAB sänker räntan för lån med bindningstid mellan ett och tio år med 0,02 till 0,13 procentenheter. Tremånadersräntan lämnas oförändrad. Ändringen gäller från och med den 8 november 2013.

I tabellen nedan framgår SBAB:s aktuella utlåningsräntor för bostadslån till bostadsrätter, villor och fritidshus. Ränteändringen gäller även bostadslån förmedlade via SBAB:s samarbetspartners ICA Banken och Ikano Bank.

I SBAB:s modell för räntesättning avgör lånebeloppets storlek och belåningsgraden vilken ränta som kunden erbjuds. SBAB:s kunder kan enkelt räkna ut vilken ränta de erbjuds på www.sbab.se/bolanekalkyl alternativt kontakta vår kundservice på telefon 0771-45 30 00.

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Höijer, Chef Privatmarknad SBAB
Telefon: 054-17 71 95
Mobil: 0706-72 51 96
hakan.hoijer@sbab.se