Press

Pressmeddelande | 2013-10-29

SBAB ändrar bolåneräntorna

SBAB sänker räntan för lån med bindningstid mellan två och tio år med 0,02 till 0,16 procentenheter. Övriga bindningstider lämnas oförändrade. Ändringen gäller från och med idag, den 29 oktober 2013.

I tabellen nedan framgår SBAB:s aktuella utlåningsräntor för bostadslån till bostadsrätter, villor och fritidshus. Ränteändringen gäller även bostadslån förmedlade via SBAB:s samarbetspartners ICA Banken och Ikano Bank.

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Höijer, Chef privatmarknad SBAB
Telefon: 054-17 71 95, Mobil: 0706-72 51 96,
hakan.hoijer@sbab.se