Press

Pressmeddelande | 2013-10-28

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2013

Stabilt resultat och stark inlåningstillväxt.

SBAB:s VD Carl-Viggo Östlund kommenterar:

Stark inlåningstillväxt

SBAB:s sparkonton fortsätter att attrahera fler kunder. Under det tredje kvartalet ökade insättningarna med 4,3 mdr kronor till totalt 35,9 mdr kronor. Sedan årsskiftet är tillväxten nästan 30 procent. Vi har i dagsläget en andel på drygt 2 procent av inlåningsmarknaden, men hela 16 procent av nyinlåningen.

Bolån engagerar

Totala utlåningsvolymen var stabil under kvartalet, samtidigt som en ökad bolånekonkurrens märks genom en fortsatt marginalpress. Det är tydligt att bolån engagerar, och den allmänna debatten fokuseras kring att stärka kundernas ställning gentemot bankerna. Frågor som är aktuella är bland annat att det ska bli enklare att byta bank under bindningstiden och större genomlysning av räntesättningen. Jag välkomnar dessa kundrivna förändringar och hoppas att de även kan ha en positiv effekt på det låga förtroende som finns för bankerna.

Bankbygget fortsätter

Under kvartalet har vi fått vår enhet för finansiering av flerbostadshus på plats, som skapar goda förutsättningar för att kunna erbjuda företag och bostadsrättsföreningar ett enkelt och kunddrivet erbjudande inom både lån och sparande. Samtidigt fortsätter arbetet med att utveckla en vardagsbank med målet att kunna erbjuda en palett av lån-, spar- och betaltjänster till konsumenter under 2014. Den bästa kundupplevelsen är utgångspunkten för vårt bankbygge, och leder oss vidare mot visionen att skapa en ny era inom bank.

Tredje kvartalet 2013 jämfört med andra kvartalet 2013

 • Resultat exkl. nettoresultat av finansiella poster uppgick till 291 mnkr (281)
 • Räntenettot uppgick till 480 mnkr (502)
 • Kostnaderna uppgick till 167 mnkr (212)
 • Kreditförlusterna uppgick till positivt 7 mnkr (positivt 17), motsvarande en kreditförlustnivå på -0,01 procent (-0,03)
 • Rörelseresultatet uppgick till 246 mnkr (259)
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 8,3 procent (10,0)
 • Kärnprimärkapitalrelation utan respektive med övergångsregler uppgick till 25,8 procent (23,8) och 7,3 procent (7,0)

Januari-september 2013 jämfört med januari-september 2012

 • Resultat exkl. nettoresultat av finansiella poster uppgick till 911 mnkr (838)
 • Räntenettot uppgick till 1 520 mnkr (1 450)
 • Kostnaderna uppgick till 563 mnkr (534)
 • Kreditförlusterna uppgick till positivt 36 mnkr (3), motsvarande en kreditförlustnivå på -0,02 procent (0,00)
 • Rörelseresultatet uppgick till 830 mnkr (227)
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 9,9 procent (2,6)
 • Kärnprimärkapitalrelation utan respektive med övergångsregler uppgick till 25,8 procent (16,2) och 7,3 procent (6,7)

SBAB:s delårsrapport finns att ladda ner från: http://www.sbab.se/ir


För mer information, vänligen kontakta:


Carl-Viggo Östlund, VD SBAB
Telefon: 08-614 43 01, Mobil: 0727-17-43-01,
carl-viggo.ostlund@sbab.se

Adrian WestmanTelefon: 08-614 43 29, Mobil: 0735 09 04 00, adrian.westman@sbab.se