Press

Pressmeddelande | 2013-10-11

SBABs Fondbarometer: Knappt var tredje är nöjd med avkastningen i år

I årets fjärde Fondbarometer har SBAB bland annat undersökt hur nöjda svenska folket är med avkastningen på sina fonder hittills i år. Bara tre av tio fondsparare säger sig vara nöjda. Resterande sju av tio är antingen missnöjda, eller har ingen koll på hur det har gått. Trots den starka börsen i år tror majoriteten på en fortsatt uppgång det närmsta halvåret.

Många börser världen över har gått starkt i år, däribland den svenska där majoriteten av svenska folkets sparpengar finns placerade. Trots uppgången är bara tre av tio nöjda med avkastningen på sitt fondsparande hittills i år. Tre av tio är missnöjda, och fyra av tio har ingen koll på hur sparandet har utvecklats.

– Att så många är missnöjda kan bero på att utvecklingen varit så splittrad. Den som fondsparat i Sverige, Europa eller USA har fått en bra avkastning, medan den som sitter med tillväxtmarknadsfonder i Indien, Kina, Ryssland eller Latinamerika mycket väl kan ha ett stort minustecken framför avkastningen i år, säger Maria Landeborn, privatekonom på SBAB.

Både andelen män som är nöjda och missnöjda är högre än motsvarande andel bland kvinnorna. Bland kvinnorna svarar istället den största andelen att de inte har koll på hur det har gått.

– Möjligen beror det på att män i högre utsträckning har hand om ekonomin i hemmet, och då speciellt sparandet i fonder och aktier, kommenterar Maria Landeborn.

Är du nöjd med den avkastning du fått på ditt fondsparande hittills i år (januari-augusti)?

Dessutom i Fondbarometern:

  • Det har blivit mer riskabelt att placera pengar på börsen sedan i somras 
  • Fler är osäkra nu än vid årsskiftet på i vilket land eller vilken region de helst skulle placera pengar på 5-10 års sikt. Allt fler vet inte, eller gör det enkelt för sig och sätter pengarna i en globalfond
  • Asien och Sverige är de regioner flest tror på, om de vågar sig på att välja över huvud taget
  • Anta att du får 10 000 kronor i handen som du ska spara i ett år. Då skulle färre nu än vid årsskiftet använda dem till en extra amortering, och fler skulle istället köpa fonder och aktier för pengarna 

Fakta om undersökningen Undersökningen är gjord av Cint/SnabbaSvar.se på uppdrag av SBAB Bank den 12-18 september 2013. 1035 personer har svarat på enkäten. Personerna är i åldrarna 15-80 år och utgör ett representativt urval ur befolkningen i avseende på kön, ålder och geografi.

För mer information, vänligen kontakta:

Maria Landeborn, Privatekonom SBAB
Telefon: 0766-447 881, maria.landeborn@sbab.se, twitter.com/marialandeborn