Press

Pressmeddelande | 2013-10-11

SBAB sänker bolåneräntorna

SBAB sänker räntan för lån med bindningstid mellan två och fem år med 0,03 till 0,09 procentenheter. Övriga bindningstider lämnas oförändrade. Ändringen gäller från och med idag, den 11 oktober 2013.

I tabellen nedan framgår SBAB:s aktuella utlåningsräntor för bostadslån till bostadsrätter, villor och fritidshus. Ränteändringen gäller även bostadslån förmedlade via SBAB:s samarbetspartners ICA Banken och Ikano Bank.

I SBAB:s modell för räntesättning avgör lånebeloppets storlek och belåningsgraden vilken ränta som kunden erbjuds. SBAB:s kunder kan enkelt räkna ut vilken ränta de erbjuds på http://www.sbab.se/bolanekalkyl alternativt kontakta vår kundservice på telefon 0771-45 30 00.

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Höijer, Chef Privatmarknad SBAB
Telefon: 054-17 71 95, Mobil: 0706-72 51 96, hakan.hoijer@sbab.se