Press

Pressmeddelande | 2013-10-01

Drygt sju av tio valde kortaste bindningstiden på bolånet i september

Andelen nya bolån med den kortaste bindningstiden ligger kvar på en hög nivå, visar SBABs månadsstatistik över nyutlåningen till privatpersoner. Samtidigt fortsatte skillnaden mellan boräntor med kort och lång bindningstid att öka när långa boräntor steg. Mellan ett bolån med tre månader och fem års bindningstid skiljer det nu en hel procentenhet.

I september valde 72 procent av de nya bolåntagarna en bindningstid på tre månader på sitt nya bolån, vilket är en procentenhet fler än i augusti. Jämfört med i september förra året är andelen betydligt högre i år. I september 2012 valde knappt 64 procent den kortaste bindningstiden, vilket är åtta procentenheter färre än i år.

Var fjärde person, 24 procent, valde att binda bolånet i 1-4 år. Det är en procentenhet färre än i augusti. Av dem valde de flesta att binda lånet i ett eller två år. Fyra procent av de nya bolåntagarna band lånet i fem år eller mer, vilket är en oförändrad andel jämfört med föregående månad.

– Andelen bolån med tre månaders bindningstid är högre än genomsnittet under 2000-talet. Andelen bundna lån är något lägre än snittet, både om man tittar på lån med medellång och lång bindningstid, säger Maria Landeborn, privatekonom på SBAB.

Andelen nya bolån tre månader, 1-4 år och 5-10 års bindningstid samt genomsnitt år 2000-2013

Allt större ränteskillnad mellan korta och långa bindningstider Skillnaden mellan räntan på lån med kort och lång bindningstid fortsatte att öka i september. Diagrammet nedan visar skillnaden mellan räntan på ett bolån med tre månaders bindningstid och fem respektive två års bindningstid. Under fem av de senaste tolv månaderna har det varit billigare att binda lånet i två år än i tre månader. Nu har skillnaden ökat och i september var det 0,26 procentenheter dyrare att binda lånet i två år. Att binda lånet i fem år var 1 procentenhet dyrare än att välja tremånadersräntan.

I genomsnitt var listräntan på nya bolån med tre månaders bindningstid 2,92 procent i september, 3,18 procent på två års bindningstid och 3,92 procent på fem års bindningstid.  

– Trenden med stigande räntor framför allt på bolån med långa bindningstider väntas hålla i sig. Att skillnaden ökat gör att det inte är lika fördelaktigt att binda lånet nu som det var under sommaren, säger Maria Landeborn.

Skillnaden mellan en boränta med tre månaders bindningstid och två respektive fem års bindningstid de senaste tolv månaderna

Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider

För mer information, vänligen kontakta:

Maria Landeborn, Privatekonom SBAB
Telefon: 0766-447 881, maria.landeborn@sbab.se, twitter.com/marialandeborn