Press

Pressmeddelande | 2013-09-04

Trenden med korta bindningstider på nya bolån håller i sig

Andelen bolån med tre månaders bindningstid ökade med två procentenheter till 71 procent i augusti, medan andelen bolån med en lång bindningstid minskade med lika mycket. I genomsnitt har sju procent fler valt tre månaders bindningstid i år jämfört med 2011 och 2012. Förklaringen står att finna i boräntorna.

Andelen bolån med den kortaste bindningstiden på tre månader ökade med två procentenheter till 71 procent i augusti visar SBABs månadsstatistik över nyutlåningen till privatpersoner. Andelen nya bolån med en bindningstid på 1-4 år var oförändrad på 25 procent medan andelen lån med en bindningstid på fem år eller mer sjönk med två procentenheter till fyra procent.

I genomsnitt har en väsentligt högre andel de nya bolåntagarna valt den kortaste bindningstiden i år jämfört med de två föregående åren. Både 2011 och 2012 uppgick andelen nya bolån med en bindningstid på tre månader till 63 procent, medan den hittills i år i genomsnitt varit 70 procent, det vill säga sju procentenheter högre.

Förklaringen ligger i boräntorna. Under 2011 och 2012 var tremånadersräntan på nya bolån hos SBAB i genomsnitt 3,95 respektive 3,84 procent, samtidigt som det under de två åren oftast var billigare att istället binda lånet i 1-2 år. I år har tremånadersräntan fallit ner till i genomsnitt 3,16 procent medan längre bindningstider blivit dyrare.

– Bolåntagarna tittar på månadskostnaden och väljer det billigaste alternativet. I år har det blivit billigare med tremånaders bindningstid medan de längre bindningstiderna blivit dyrare. Då väljer fler en bindningstid på tre månader, säger Maria Landeborn, privatekonom på SBAB.

Andelen nya bolån med tre månader respektive fem års bindningstid, samt skillnaden mellan boränta med tre månader och fem års bindningstid (vänster skala)

Trenden med större skillnader mellan korta och långa boräntor håller i sig Trenden med sjunkande korta räntor och stigande långa räntor höll i sig i augusti. Räntan på nya lån med tre månaders bindningstid sjönk med i genomsnitt två punkter till 2,92 procent. Räntan på nya lån med två års bindningstid steg en punkt till 3,02 procent medan räntan på ett lån med fem års bindningstid steg med två punkter till 3,64 procent.

Den genomsnittliga bindningstiden (durationen) på nya bolån sjönk från 12,4 månader i juli till 10,9 månader i augusti. Det är den kortaste durationen sedan sommaren 2011 och under genomsnittet sedan år 2000 som ligger på 14 månader.

– En del av dem som väljer tremånadersränta från början binder delar av bolånet senare, och har man sådana planer bör man inte vänta alltför länge. Just nu tyder det mesta på att längre bindningstider kommer fortsätta att bli dyrare medan det dröjer lite längre innan de korta lånen börjar kosta mer, säger Maria Landeborn.

Genomsnittlig räntebindningstid (duration) sedan år 2000

Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider

För mer information, vänligen kontakta:

Maria Landeborn, Privatekonom SBAB
Telefon: 0766-447 881, maria.landeborn@sbab.se, twitter.com/marialandeborn