Press

Pressmeddelande | 2013-07-24

Betydligt fler har koll på sin sparränta än för ett år sedan

Svenska folket har över 1 200 miljarder kronor stående på sina bankkonton, och i genomsnitt får de inte ens en procent i ränta på sina pengar av bankerna. Bara fyra av tio sparare har koll på vilken ränta de får, visar en ny enkät från SBAB. Även om andelen är låg, så är det betydligt fler än för ett år sedan.

I genomsnitt har nio av tio personer ett sparkonto. Även bland unga mellan 15 och 22 år har åtta av tio redan hunnit skaffa ett sparkonto. Trots att andelen är så hög vet bara fyra av tio vilken ränta de får.

Andelen är låg, men ändå betydligt högre än för ett år sedan. Då visste bara tre av tio vilken sparränta de hade. Medvetenheten har framför allt ökat i åldrarna 23-35 och 36-55 år där bara 25 procent kände till sin sparränta förra året, jämfört med 37 respektive 39 procent i år.

– Usla sparräntor hos storbankerna är ett återkommande ämne i media. Trots det satte svenska folket in rekordbelopp på just sparkonton förra året och det kan ha gjort att fler jämfört räntor innan de valde konto, säger Maria Landeborn, privatekonom på SBAB.

Betydligt fler män än kvinnor har koll på sin sparränta, andelen är 44 respektive 35 procent. Kunskapen ökar med åldern. Bland de över 56 år vet 47 procent vilken ränta de har. En förklaring kan vara de har mer pengar och mer att tjäna på att välja ett konto med hög ränta.

Vet du (utan att se efter) vad du har för ränta på ditt sparkonto?

I Östra Mellansverige och Sydsverige har 43 procent koll på sin sparränta, vilket är den högsta andelen i landet. Betydligt sämre står det till med räntekunskapen hos de som bor i Mellersta Norrland och Västsverige, där bara 34 respektive 33 procent vet vilken sparränta de har. I de två regionerna är också andelen som saknar sparkonto högst i landet.

Vet du (utan att se efter) vad du har för ränta på ditt sparkonto?

– Enligt våra beräkningar har svenska folket förlorat närmare 7 miljarder på dåliga sparkonton bara i år*. Om fler jämförde räntor och ställde krav på bankerna finns enorma pengar att tjäna, säger Maria Landeborn.

*Beräkningen utgår från Statistiska centralbyråns uppgifter om saldo och genomsnittlig ränta för alla svenska hushålls bankkonton. Det jämförs med om saldot istället placerats till en ränta på 2,2 %.

Fakta om undersökningen

Undersökningen är gjord av SnabbaSvar.se på uppdrag av SBAB mellan den 20 och 26 juni 2013. Resultaten baseras på en onlinepanel med 1037 respondenter från ett nationellt representativt urval bland män och kvinnor i åldern 15-80 år.

För mer information, vänligen kontakta:

Maria Landeborn, Privatekonom SBAB
Telefon: 0766-447 881, maria.landeborn@sbab.se
twitter.com/marialandeborn