Press

Pressmeddelande | 2013-07-17

Skakigt, men börsen slutar på plus i år

Börsen har bjudit på både rejäla upp- och nedgångar under första halvåret. Vi har därför frågat svenska folket hur de tror att börsen går under de kommande sex månaderna. Svaren visar att de flesta tror att vid årets slut kommer börsen stå på plus 5-10 procent. Män är mer optimistiska än kvinnor, och de mest pessimistiska är de allra yngsta.

SBAB har i en enkät i slutet av juni frågat drygt tusen personer om hur börsen kommer att gå de närmaste sex månaderna, det vill säga fram till årsskiftet. När enkäten genomfördes hade börsen stigit knappt fem procent sedan i januari.

28 procent tror att börsen ska stiga ytterligare 1-5 procent, vilket skulle betyda att börsåret slutar med en uppgång på totalt 5-10 procent. Det näst vanligaste svaret som får 26 procent av rösterna är att börsen slutar oförändrad från och med slutet av juni och därmed stannar på en uppgång på 5 procent. Det innebär att lite mer än varannan person tror att börsåret 2013 kommer att summera till plus 5-10 procent. Det är ungefär så mycket som börsen stiger i genomsnitt per år om man slår ut det över en längre period.

Att så många tror på en stillastående eller svagt stigande börs tyder på att det finns en osäkerhet om var vi är på väg. Spararna har dessutom placerat alltmer pengar i ränte- och blandfonder de sista månaderna, vilket också skickar signaler om att osäkerheten har ökat.

– Det är lätt att bli skrämd av de snabba rörelserna på börsen, men sparar man långsiktigt tycker jag inte att man ska fundera så mycket över vad som händer på kort sikt. Att försöka gå in och ut vid rätt tillfälle är det väldigt få som lyckas med, säger Maria Landeborn, privatekonom på SBAB.

Hur tror du att börsen kommer gå de närmaste 6 månaderna? När frågan ställdes stod börsen på ca +5% sedan årsskiftet.

Män är mest optimistiska, unga mest pessimistiska

Män är vanligtvis mer positiva till börsutvecklingen än kvinnor, och så även denna gång. 51 procent av männen tror att börsen kommer att stiga mellan juni och december, jämfört med 36 procent av kvinnorna.

Ju äldre vi blir, desto mer positiva blir vi till börsutvecklingen. I gruppen 56-80 år tror hela 52 procent att börsen kommer att fortsätta stiga. Andelen faller sedan ju längre ner i åldrarna vi kommer. Lägst andel som tror på fortsatt börsuppgång finns i gruppen 15-22 år där bara 28 procent tror att börsen kommer att fortsätta stiga. I den gruppen är också andelen som tror på en nedgång högst, 42 procent.

Vilka är mest positiva? Total andel som tror på uppgång, nedgång respektive oförändrad utveckling på börsen fram till årsskiftet.

Fakta om undersökningen

Undersökningen är gjord av SnabbaSvar.se på uppdrag av SBAB mellan den 20 och 26 juni 2013. Resultaten baseras på en onlinepanel med 1037 respondenter från ett nationellt representativt urval bland män och kvinnor i åldern 15-80 år.

För mer information, vänligen kontakta:

Maria Landeborn, Privatekonom SBAB
Telefon: 0766-447 881, maria.landeborn@sbab.se
twitter.com/marialandeborn