Press

Pressmeddelande | 2013-07-08

Bostadsrättsföreningar sprider ränteriskerna

Mer än hälften av bostadsrättsföreningarnas lån löper med medellång (1-4 år) räntebindningstid. Andelen har dock minskat något under det andra kvartalet medan andelen lån med längre (5 år och mer) bindningstider ökade till 31 procent. Andelen med kort (under 1 år) räntebindningstid var oförändrad på 18 procent. Det visar SBABs kvartalsstatistik över utlåningen till bostadsrättsföreningar.

I slutet av juni hade 18 procent av föreningslånen korta räntebindningstider, dvs. bindningstider under 12 månader. Det var oförändrat jämfört med slutet av mars. Andelen har minskat trendmässigt sedan mitten av 2010. Andelen lån som löpte med medellånga räntebindningstider, 1-4 år, var 51 procent, 1 procentenhet lägre än i mars. Andelen lån som löpte med lång räntebindningstid, 5 år eller mer, var 31 procent vilket var en uppgång med 1 procentenhet sedan mars.

– Det finns en tendens till att bostadsrättsföreningarna börjat välja längre räntebindningstider i lite större utsträckning. Samtidigt har de dock slutat dra ned på andelen lån med bindningstider under ett år. Möjligen är det så att de sprider riskerna mer än tidigare, säger Tor Borg chefsekonom på SBAB Bank.

De mest populära bindningstiderna bland bostadsrättsföreningarna är den treåriga med en andel på 22 procent följt av den femåriga med en andel på 19 procent och tremånadersbindning med 15 procents andel. Den bindningstid som ökade mest mellan december och mars var tremånaders som ökade med 0,5 procentenhet.

Andelen bostadsrättsföreningslån med kort, medellång och lång räntebindningstid hos SBAB*

SBABs kvartalsstatistik över utlåningen till bostadsrättsföreningar.

Det finns drygt 1 miljon bostadsrätter i Sverige och bostadsrättsföreningarnas samlade lån uppgår till nästan 340 miljarder kronor. Vi tror därför att det finns ett allmänt intresse kring hur bostadsrättsföreningarna hanterar sina lån och avser att i början av varje kvartal redovisa hur våra föreningskunder har sina lån fördelade på olika räntebindningstider. SBAB publicerar också regelbundet månadsstatistik över nyutlåningen till privatkunder.

För mer information, vänligen kontakta:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB
Telefon: 08-614 38 84 , Mobil: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se