Press

Pressmeddelande | 2013-06-18

SBAB skapar stark enhet för finansiering av flerbostadshus

SBAB behåller sin utlåningsverksamhet till fastighetsbolag och slår samman försäljningsenheterna för företag och bostadsrättsföreningar.

SBAB har en lång historik i att finansiera flerbostadshus med en ledande ställning på såväl företags- som bostadsrättsföreningsmarknaden. I syfte att bilda en stark och effektiv enhet för finansiering av flerbostadshus har SBAB därför beslutat att slå samman de två försäljningsenheterna. SBAB har därmed också beslutat att avsluta den påbörjade försäljningsprocessen av företagsportföljen och behålla utlåningsverksamheten till fastighetsbolag som en del av SBAB:s bostadsfinansieringserbjudande.

− SBAB är en ledande aktör på flerbostadsmarknaden, och genom att nu slå samman försäljningsenheterna för fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar stärker vi vår ställning ytterligare. Verksamheterna har stora likheter i sina affärsmodeller, vilket möjliggör såväl interna som externa synergier. På bostadsrättsföreningsmarknaden har vi haft Sveriges nöjdaste kunder nio år i rad, och vi kommer fortsätta att arbeta med kundupplevelse och relationsbyggande, säger Carl-Viggo Östlund, vd på SBAB.

Den nya försäljningsenheten hade vid utgången av första kvartalet 2013 en total utlåningsvolym på drygt 92 miljarder kronor, främst till kunder i Stockholmsområdet, Göteborgsområdet och Öresundsregionen. Per O. Dahlstedt, tidigare chef för försäljningsenhet Företag, har utsetts till chef för den nya enheten och kommer ingå i SBAB:s företagsledning.

För mer information, vänligen kontakta:

Carl-Viggo Östlund, vd SBAB
Mobil: 0727-17 43 01, carl-viggo.ostlund@sbab.se

Per O. Dahlstedt, chef Företag/BRF SBAB
Mobil: 0703-55 52 47, per.dahlstedt@sbab.se