Press

Pressmeddelande | 2013-06-03

Fler sparar än spenderar skatteåterbäringen

Två av tre får skatteåterbäring i år, och för åtta av tio går den rakt in på lönekontot. Männen är lite mer måna om att få avkastning på pengarna och fler har registrerat ett sparkonto istället för ett lönekonto. Över hälften av de som får skatteåterbäring sparar eller använder pengarna till att lösa lån och krediter. I den åldersgrupp som tjänar bäst, är andelen som spenderar pengarna högst, visar en undersökning av SBAB.

Två av tre får skatteåterbäring i år. 29 procent får inga pengar tillbaka, och sex procent vet ännu inte hur det blir. Framför allt är det de åldersgrupper där många arbetar som får återbäring, det vill säga de i åldern 23-35 år och 36-55 år där andelen är 76 respektive 73 procent. Geografiskt får flest återbäring i Stockholmsområdet. Där är andelen 70 procent, jämfört med 55 procent i norra och mellersta Norrland.

– Höga lån och stora ränteutgifter ligger sannolikt bakom att så många storstadsbor får tillbaka pengar. Mitt tips är att jämka och placera pengarna istället för att låta dem stå utan avkastning ett helt år hos Skatteverket, säger Maria Landeborn, privatekonom på SBAB.

Andel som får skatteåterbäring, genomsnitt och uppdelat i åldersgrupper


Män registrerar sparkonton och norrlänningarna får utbetalningskort med posten

Drygt åtta av tio får sin utbetalning till ett lönekonto som de registrerat hos Skatteverket. Andelen är högre bland kvinnor (84 %) än män (79 %). Fler män har istället registrerat ett sparkonto för sin utbetalning, vilket är smartare eftersom det ger bättre ränta på pengarna. 18 procent av männen har registrerat sitt sparkonto, jämfört med 13 procent av kvinnorna.

En liten andel på strax över en procent får fortfarande ett utbetalningskort med posten. Andelen är högst i norra Norrland (4 %) och lägst i Stockholm (0,6 %).

De som tjänar bäst, spenderar mest

De flesta sparar sin skatteåterbäring. 30 procent väljer sparkontot, 12 procent lönekontot och 13 procent amorterar på lån eller andra krediter. Totalt betyder det att 55 procent sparar pengarna medan 37 procent spenderar dem. Resten vet ännu inte vad de ska göra.

Något fler kvinnor än män väljer att spendera skatteåterbäringen på inköp, resor, semestrar och annat. Andelen är 39 procent bland kvinnorna och 35 procent bland männen.

Det syns att de som arbetar och tjänar mest pengar också har dragit på sig högre utgifter. Andelen bland 36-55-åringarna som ska betala av lån eller krediter med skatteåterbäringen är 18 procent, och 43 procent kommer att spendera pengarna.

– Den åldersgrupp som i genomsnitt tjänar mest är också den som är bäst på att göra av med pengarna. Nästan varannan person i åldern 36 till 55 år kommer att spendera skatteåterbäringen. Betydligt fler i den gruppen använder också pengarna till att lösa lån och krediter, säger Maria Landeborn.

Vad gör du i huvudsak med skattepengarna du får tillbaka?


Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Cint/SnabbaSvar.se på uppdrag av SBAB Bank den 16-22 maj 2013. Resultaten baseras på en onlinepanel med 1013 respondenter från ett nationellt representativt urval bland män och kvinnor i åldern 15-80 år.

För mer information, vänligen kontakta:

Maria Landeborn, Privatekonom SBAB
Telefon: 08-614 43 40, Mobil: 0766-447 881, maria.landeborn@sbab.se

Bernd Schmitz, Presschef SBAB
Telefon: 08-614 43 94, Mobil: 0727-44 43 94, bernd.schmitz@sbab.se