Press

Pressmeddelande | 2013-05-30

Det här lånar svenska folket pengar till

Att svenska folket är högt skuldsatt är ingen hemlighet. Men hur är skulderna fördelade, och vem lånar till vad? SBAB har via TNS Sifo frågat 1420 svenskar vad de har lånat pengar till.

73 procent har minst ett lån av något slag. 23 procent har inga lån alls. Vanligast är att ha ett bolån, följt av studielån och bil- och båtlån. Noll procent av de som deltagit i undersökningen har snabblån, som till exempel SMS-lån.

Det här lånar vi oftast till

Högst andel bolån i Sydsverige

Högst andel bolån har boende i Sydsverige med Malmö. Två av tre (66 %) har bolån. Lägst andel bolån har boende i Norra Mellansverige. Inte ens hälften av hushållen har bolån (49 %). Landets dyraste region Stockholm ligger precis på snittet för landet. Där har 57 procent bolån.

Konsumtions- och blancolån vanligast mellersta Sverige

I genomsnitt har 33 procent eller var tredje person någon form av konsumtions- eller blankolån. Av dem har: 

  • Två av fyra lånat för att köpa en bil eller båt 
  • En av fyra har lånat till hemelektronik eller heminredning 
  • En av fyra tagit ett blankolån av någon annan anledning

Lån till bil och båt vanligare i glesbygdsregionerna I Stockholmsregionen är andelen med bil- och båtlån lägst i landet, bara åtta procent. Det kan bero på att det är enkelt att ta sig runt med kommunala färdmedel och att få har tillgång till egen parkering. Ofta går det till och med smidigare att åka kommunalt än att än att åka bil på grund av tät trafik och att det är svårt att hitta någonstans att ställa bilen. Det är dessutom dyrt att ha bil i på grund av höga avgifter för garage, boendeparkering och p-böter för den som – i brist på tillåten parkering – parkerar fel. Även i Sydsverige med Malmö är andelen med lån för transportmedel låg, 10 procent. Högst andel biloch båtlån finns i Småland, Västsverige och Norra Mellansverige.

Om undersökningen

Undersökningen Bo & Låna har genomförts under perioden 25-30 april 2013. Frågorna har ställts via en webbenkät av TNS SIFO på uppdrag av SBAB. 1420 personer har svarat på enkäten. Personerna är i åldrarna 15-79 år. De som svarat utgör ett representativt urval ur befolkningen i avseende på kön, ålder och geografi.

För mer information, vänligen kontakta:

Maria Landeborn, Privatekonom SBAB
Telefon: 08-614 43 40, Mobil: 0766-447 881, maria.landeborn@sbab.se

Bernd Schmitz, Presschef SBAB
Telefon: 08-614 43 94, Mobil: 0727-44 43 94, bernd.schmitz@sbab.se