Press

Pressmeddelande | 2013-05-01

2,7 miljoner svenskar är inte nöjda med sina fonder

Sju av tio svenskar äger fonder de inte rört de sista fem åren. Mindre än hälften har behållit fonderna därför att de är nöjda med resultatet. Resten har kvar dem därför att det bara inte blivit av att byta, för att de inte vet vad de ska välja istället eller för att ett byte verkar svårt och krångligt. Det här visar en undersökning gjord av SBAB.

I Sverige finns det 7,5 miljoner människor mellan 15 och 80 år, varav sju av tio äger fonder de inte rört de sista fem åren. 54 procent av dem har kvar sina fonder av andra anledningar än att de är nöjda. Det betyder att 2,7 miljoner människor äger fonder de egentligen inte vill ha.

– Spararna betalar miljarder kronor i avgifter till fondbolagen varje år för fonder de inte är nöjda med. Om fler visste hur mycket pengar som försvinner i avgifter år efter år tror jag att fler skulle göra slag i saken och byta, säger Maria Landeborn, privatekonom på SBAB.

För en fondsparare finns en djungel av fonder att välja på. Antalet fonder har mer än fördubblats sedan 2005 och både nätmäklare och storbanker erbjuder fondtorg med allt från några hundra till över tusen fonder. Vissa är riktigt bra, andra riktigt dåliga. Vad som är vad får kunden oftast försöka upptäcka själv.

– Att så många är missnöjda är ett underbetyg för bankerna som uppenbarligen har misslyckats med att hjälpa kunderna hitta rätt i fonddjungeln. Tyvärr finns det många gånger ett lågt incitament för bankerna att försöka få kunden att byta till bättre och billigare alternativ, säger Maria Landeborn.

Varför har du valt att inte byta fond (alla som inte bytt på minst fem år)?

Män är mer aktiva och mer nöjda

Undersökningen visar att män är mer aktiva i sina fondval än kvinnor. Bland kvinnorna har 71 procent haft samma fond(er) i mer än fem år, och bland männen är den andelen 65 procent. Det tyder på att männen oftare ser över sina fonder och byter oftare.

Bland männen är också andelen som är nöjda högre, 51 procent jämfört med 40 procent av kvinnorna. Den vanligaste anledningen till varför kvinnorna inte bytt är att de inte vet vad de ska välja istället, vilket uppgavs av 22 procent. Bland männen är det vanligast att det bara inte blivit av (18 %). Ungefär var tionde man och kvinna har inte bytt eftersom det verkar svårt och krångligt.

– Totalt har var tredje person inte bytt därför att det verkar svårt och krångligt eller för att man inte vet vad man ska välja istället. Jag tror att det stora utbudet och sättet det presenteras på gör att fondsparande verkar svårare än vad det är. Det finns ett stort behov av förenkling, säger Maria Landeborn.

Varför har du valt att inte byta fond (män och kvinnor)?

Mest nöjda med sina fonder är gruppen 56-80 år där andelen är 52 procent. Minst nöjda är de unga i åldern 15-22 år där andelen är 36 procent. Bland de unga är den absolut vanligaste anledningen till att inte byta att man inte vet vad man ska välja istället. Det uppger 33 procent av de som svarat.

Fakta om undersökningen

Undersökningen är gjord av Cint/SnabbaSvar.se på uppdrag av SBAB Bank den 4-10 april 2013. Resultaten baseras på en onlinepanel med 1049 respondenter från ett nationellt representativt urval bland män och kvinnor i åldern 15-80 år.

För mer information, vänligen kontakta:

Maria Landeborn, Privatekonom SBAB
Telefon: 08-614 43 40, Mobil: 0766-447 881, maria.landeborn@sbab.se

Bernd Schmitz, Presschef SBAB
Telefon: 08-614 43 94, Mobil: 0727-44 46 94, bernd.schmitz@sbab.se