Press

Pressmeddelande | 2013-04-10

SBAB lanserar SBAB Fri – Den avgiftsfria fonden

Som en del i SBAB:s pågående banksatsning lanseras idag SBAB Fri, en fond helt fri från avgifter. SBAB Fri är en aktieindexfond som har som målsättning att följa utvecklingen för de 30 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen. SBAB Fri finns att köpa via SBAB:s hemsida från och med idag.

SBAB Fri är en avgiftsfri aktieindexfond med inriktning på den svenska marknaden. Fonden placerar i aktier som ingår i aktieindexet NASDAQ OMXS30 och målsättningen är att generera samma avkastning.

− SBAB Fri erbjuder helt utan avgifter ett mycket enkelt och otroligt förmånligt sätt att placera i Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag. Förutom att vara ett bra komplement till vårt övriga fondutbud, är SBAB Fri också en kraftfull markör för SBAB:s fortsatta utmanarskap och vision att skapa en ny era inom bank, säger Carl-Viggo Östlund, vd för SBAB.

Fakta om SBAB Fri

Mer information om SBAB:s fondutbud finns på www.sbab.se/fondutbud

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Att spara i fonder innebär alltid en risk. SBAB Fri är en högriskfond, vilket innebär hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond. Faktablad och informationsbroschyr hittar du på sbab.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Carl-Viggo Östlund, VD SBAB Bank
08-614 43 01, 0727-17 43 01, carl-viggo.ostlund@sbab.se

Bernd Schmitz, Presschef SBAB Bank
08-614 43 94, 0727-44 43 94, bernd.schmitz@sbab.se