Press

Pressmeddelande | 2013-04-05

Tveksam effekt av Accepterat pris i Göteborg

Göteborgsmäklarna verkar vara tveksamma till om införandet av Accepterat pris fått någon effekt på bostadsmarknaden. Väldigt få anser att slutpriserna pressats eller att försäljningstiderna påverkats. Dessutom anser flera mäklare att skillnaden mellan slutpris och utgångspris ökat istället för minskat. Det visar en färsk undersökning av SBAB.

Den 21 december 2012 införde en stor del av mäklarföretagen i Göteborgsregionen accepterat pris på bostadsobjekt för att komma tillrätta med problemen med användandet av lockpriser och stora och ökande skillnader mellan utgångspriser och slutliga försäljningspriser. Förebilden var Stockholmsregionen där Accepterat pris infördes sommaren 2011 med minskade skillnader som följd. Accepterat pris innebär att priset som anges i bostadsannonsen ligger på en nivå som säljaren är villig att acceptera som slutpris. Det är dock fortfarande så, enligt lag, att säljaren har fri prövningsrätt om bostaden ska säljas, till vem och till vilket pris. Det finns således en risk att inte så mycket förändras i praktiken.

I samband med datainsamlingen till SBAB Banks Mäklarbarometer har de mäklare i Göteborgsregionen som använder sig av Accepterat pris fått ange vilka effekter de bedömer att detta fått på bostadsmarknaden avseende slutpriser, försäljningstider och budgivning.

En av tjugo mäklare anger att försäljningspriserna påverkats nedåt av Accepterat pris medan en av tre tycker att priserna påverkats uppåt. Drygt 60 procent ser inte någon priseffekt alls.

– Väldigt få mäklare i Göteborgsregionen rapporterar att Accepterat pris pressat slutpriserna. Snarare är det en del som tycker att slutpriserna påverkats uppåt istället. Det tyder på att marknaden inte påverkats nämnvärt säger Tor Borg, Chefsekonom på SBAB.

Effekterna på försäljningstiderna har inte varit särskilt entydiga. En andel på 17 procent av mäklarna uppger att tiden mellan att mäklaren mottagit säljuppdraget och fram till kontraktskrivning minskat till följd av accepterat pris. Nästan lika många, 11 procent, uppger dock att tiden ökat och en stor majoritet tycker inte att försäljningstiderna har påverkats alls.

Väldigt få mäklare – 18 procent - uppger att budgivningen blivit lugnare. Sex av tio mäklare märker ingen skillnad mot tidigare och nästan var fjärde uppger till och med att skillnaden mellan försäljningspris och utgångspris har ökat till följd av accepterat pris.

För mer information, vänligen kontakta:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB
Telefon: 08-614 38 84, Mobil: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se

Maria Landeborn, Privatekonom SBAB
Telefon: 08-614 43 40, Mobil: 0766-447 881, maria.landeborn@sbab.se