Press

Pressmeddelande | 2013-04-03

Bindningstider på 1-4 år ökade i popularitet i mars

Andelen nya bolån med den kortaste bindningstiden på tre månader sjönk med en procentenhet till 69 procent i mars. De medellånga bindningstiderna på 1-4 år ökade i popularitet, och långa bindningstider på fem år eller mer minskade. Samtidigt fortsatte skillnaden mellan räntan på korta och långa bindningstider att öka.

SBABs månadsstatistik över nyutlåningen till privatpersoner visar att andelen som valde den kortaste bindningstiden på tre månader sjönk med en procentenhet till 69 procent i mars. Även andelen bolån med långa bindningstider på fem år eller mer sjönk med en procentenhet till fem procent. De bindningstider som ökade i popularitet var de medellånga på 1-4 år. Ökningen var två procentenheter till 25 procent.

Boräntan med tre månaders bindningstid sjönk en räntepunkt till 3,04 procent i mars. Räntan med två års bindningstid steg två punkter till 3,12 procent och femårsräntan steg med tre punkter till 3,59 procent.

– Trenden just nu går mot att välja lite kortare bindningstider på bolånet, vilket är en vanlig utveckling när skillnaden mellan räntan på korta och långa bindningstider ökar. Korta bindningstider upplevs helt enkelt som billigare, säger Maria Landeborn, privatekonom på SBAB.

Andelen nya bolån med kort, medellång och lång bindningstid, samt genomsnittet år 2000-2013.

Sannolikheten för att Riksbanken ska sänka räntan har minskat rejält sedan årets början. Vid årsskiftet räknade marknaden med en sannolikhet på hela 80 procent att Riksbanken skulle sänka reporäntan på mötet den 16 april. Idag bedöms chansen för en sänkning endast vara cirka 10 procent. Istället har marknaden börjat räkna med att nästa räntejustering blir en höjning, och att den kommer någon gång under första halvåret 2014. Det är en faktor som ligger bakom att de långa räntorna har börja stiga.

– Om återhämtningen håller i sig och marknaden får rätt i att nästa ränteändring blir uppåt så kommer boräntorna att fortsätta stiga. De långa bindningstiderna kommer att stiga mer än de korta, säger Maria Landeborn.

Skillnaden mellan en boränta med tre månaders löptid och boräntor med två respektive fem års löptid.

Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider

För mer information, vänligen kontakta:

Maria Landeborn, privatekonom SBAB.
Telefon: 08-614 43 40, Mobil: 0766-447 881, maria.landeborn@sbab.se